Erik Hovgaard

partner, advokat (H)
Telefon
+45 33 300 202

Erik Hovgaard er specialiseret i virksomhedsoverdragelser, kontraktudformning samt rets- og voldgiftsbehandling.

Erik har stor erfaring med at rådgive ejere og ejerledede virksomheder om både juridiske og forretningsmæssige forhold og hjælper også virksomheder med forretningsudvikling - både gennem bestyrelsesarbejde og tæt dialog og rådgivning. 

Derudover fungerer Erik også som mediator.

Solidt kendskab til din virksomhed og en grundig analyse af, hvad der tjener din virksomhed bedst både ud fra et juridisk og forretningsmæssigt synspunkt, er hjørnestenen i Eriks rådgivning.

Baggrund

Møderet

Højesteret 1986

Uddannelse

Cand.jur. Århus Universitet 1977

Tidligere beskæftigelse

Århus Universitet
Institut for privatret
Formand for bestyrelsen i Alectia A/S
Formand for bestyrelsen i Dunlopillo A/S
Juan A/S

Bestyrelsesposter

Formand:
Gaihede A/S
Psykiatri Plus A/S
Psykiatri Plus A/S Centre
Psykiatri Plus A/S Vikar
Dena A/S
HHM Holding A/S
HHM A/S

Bestyrelsesmedlem:
SKI Holding A/S
Ejendomsaktieselskabet Axeltorv - Direktør og bestyrelsesmedlem
Komplementaranpartsselskabet Jydekrogen - Direktør og bestyrelsesmedlem
K/S Jydekrogen
Kim Augustsen A/S

Undervisningserfaring

Århus Universitet
Institut for privatret
Advokatsekretærskolen
Diverse kurser og foredrag

Medlemskaber

VL-gruppe 16
Danske Advokater
Kollegiale rådgivningspaneler vedrørende krisehåndtering og generationsskifte

Sprog

Engelsk