Peter Sørensen

partner, advokat (L)
Telefon
+45 33 300 217
Sekretær

Peter Sørensen rådgiver adskillige danske selskaber og internationale koncerner inden for alle erhvervsretlige områder - med særligt fokus på selskabsret, finansieringsret, stiftelser, distribution og forhandlerforhold. Peter har omfattende erfaring med bestyrelsesarbejde og er medlem af bestyrelsen for mange selskaber, flere af dem som bestyrelsesformand. 

Herudover rådgiver Peter i sager vedrørende generationsskifte, arveret og dødsboer og i sidstnævnte tilfælde fungerer han som bobestyrer for både små og større, mere komplekse boer.  

Baggrund

Møderet

Landsret 1999

Uddannelse

Law Firm Management 2013
Advokat 1998
Cand.jur. Århus Universitet 1995

Bestyrelsesposter

Lund Elmer Sandager 
A/S Rørkær, København - formand
Aktieselskabet P. Hatten & Co. - formand
CNH Industrial Danmark A/S - formand
CNH Industrial Financial Services A/S - formand
Dansk Centralkontor for Sommerhus-Udlejning ApS - formand
DCSU A/S
Ejendomsselskabet Nørrebrogade 43 A/S - formand
Iveco Danmark A/S - formand
Iveco Sweden AB - formand
Iveco Norge AS - formand
Iveco Finland OY - formand 
Intra A/S - formand
L. Hasselkjær Invest ApS - formand
M.S. Holding A/S
Rørkærfonden (erhvervsdrivende) - formand
Henry og Edith Pedersens Familiefond
Lauritz Schmidts Fond
Ole Erik Andersens Fond
V. & I. Borrits Familiefond
Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab

Medlemskaber

Danske Advokater
AnsættelsesAdvokater
Danske Arveretsadvokater

Sprog

Engelsk