Nyheder

"Finansiel leasing – en finansieringsform" er udkommet

Publiceret
19 Jun 2017
Advokat Morten Schwartz Nielsen og advokat Kristian Buus-Nielsen er forfatterne bag bogen "Finansiel leasing - en finansieringsform", der netop er udkommet i form af en revideret og udvidet 2. udgave.

Finansiel leasing har gennem de seneste ti år udviklet sig markant og er en særdeles anvendt finansieringsform på lige fod med banklån. De seneste år har retssystemet måttet revurdere flere af områdets juridiske aspekter, herunder bedømmelsen af mangler samt aftaleindgåelsen.

Finansiel leasing beskriver hele leasing-begrebet nærmere, blandt andet regelgrundlaget samt parternes pligter og beføjelser over for hinanden i et finansielt leasingforhold. Bogen indeholder desuden en grundig gennemgang og systematisering af den betydelige praksis, der foreligger på området. I denne udgave er der foretaget en generel opdatering, herunder udbygning af adskillige afsnit, blandt andet om rekonstruktion, leasing af køretøjer og panthaverdeklarationer. Nyeste retspraksis er indarbejdet, herunder de adskillige højesteretsafgørelser, som er blevet afsagt.

Forfatterne rådgiver en lang række virksomheder indenfor Leasing og fører retssager på området med stor succes. Kontakt os for at høre mere.

Finansiel leasing er en håndbog og et opslagsværk, der henvender sig til såvel praktikere som domstole.

Læs mere og køb bogen her.