Nyheder

Nye krav til aflønning af medarbejdere under beløbsordningen ved ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Publiceret
16 Jun 2017
Folketinget vedtog den 2. juni et lovforslag om ændring af beløbsordningen, som vil gælde fra den 1. juli 2017. Lovændringen vil ikke gælde for ansøgninger indgivet før 1. juli.

Beløbsordningen gør det muligt, at få medarbejdere fra lande udenfor EU til Danmark, hvis visse betingelser er opfyldt. Den væsentligste betingelse er et krav om, at medarbejderens årlige aflønning skal udgøre 408.800 kr. (2017-niveau).

Hidtil har det været muligt at nå denne nedre beløbsgrænse ved at inkludere løndele som fx kost og logi, fri bil og fri telefoni mm. i beregningen af den årlige aflønning. Den udbetalte kontantløn skulle blot udgøre mindst 50 % af lønpakken. Som følge af vedtagelsen af lovændringen er dette fra 1. juli 2017 ikke længere en mulighed.

Beløbsordningen fra den 1. juli 2017

Den årlige aflønning op til og med beløbsgrænsen på 408.800 kr. (2017-niveau) skal fra 1. juli 2017 udbetales i likvide midler til en dansk bankkonto.

Beløbsordningen kan dermed udelukkende benyttes, hvis den årlige aflønning opfylder mindstegrænsen og udbetales i lønkroner til en dansk bankkonto. Løn, som overstiger mindstegrænsen på 408.800 kr., kan fortsat udbetales i et andet land og kan udgøres af øvrige løndele.

Lovændringen gælder kun for ansøgninger efter beløbsordningen samt beløbssporet på fast-track ordningen, og kun ansøgninger indgivet fra den 1. juli 2017.

Lund Elmer Sandager bemærker

Lovændringen udgør en væsentlig stramning og fordyrelse for arbejdsgivere, som ønsker at få højt kvalificeret og vellønnet arbejdskraft fra lande uden for EU til Danmark. Lønbegrebet bliver nu et meget snævert kontantlønsbegreb, hvilket skal indgå som en del af analysen i forbindelse med opgørelsen af de samlede omkostninger forbundet med at hente udenlandsk højt kvalificeret arbejdskraft til Danmark.

Den nye måde at opgøre lønnen på i henhold til beløbsordningen er en meget uheldig stramning af vilkårene for at hente udenlandsk kvalificeret arbejdskraft til Danmark på et overophedet arbejdsmarked, hvor flere virksomheder oplever stigende udfordringer med at få besat ledige stillinger med personer med de rette kompetencer. Derudover er lovgivning om en mindste løn inden for visse områder meget usædvanlig på det danske arbejdsmarked.

Flere og flere virksomheder vælger for tiden at kigge mod udlandet for at finde de rette nye medarbejdere, men det er vigtigt at søge arbejds- og opholdstilladelse i god tid inden arbejdet skal begynde, fordi konsekvenserne forbundet med udførelse af ulovligt arbejde er alvorlige.
 
Hos Lund Elmer Sandager oplever advokaterne Michael Møller Nielsen - mmn@les.dk - og Julie Flindt Rasmussen - jfr@les.dk - en stigende mængde henvendelser om arbejds- og opholdstilladelse og ikke EU-borgeres adgang til at arbejde i Danmark.

Vi hjælper med udarbejdelse af ansøgninger om arbejds- og opholdstilladelse efter beløbsordningen og de andre særlige ordninger, der er vedtaget for at give smidig adgang til det danske arbejdsmarked for udlændinge med særlige kvalifikationer.

Har du spørgsmål til dette nyhedsbrev eller andre spørgsmål til arbejds- og opholdstilladelser i Danmark, er du velkommen til at rette henvendelse til Michael Møller Nielsen og Julie Flindt Rasmussen eller din faste kontaktperson hos Lund Elmer Sandager.