Om os

Lang historie og innovation

Lund Elmer Sandager har en lang historie med rødder, som går tilbage til 1874. Når en virksomhed overlever i næsten 150 år, er det fordi, den formår at følge med udviklingen og være innovativ.

Og når vi taler om innovation, er det ikke bare tom snak. Vi har vundet Danske Advokaters specialpris for Innovation. 

Internationalt samarbejde

Lund Elmer Sandager er et traditionelt dansk advokatkontor med rødder tilbage i tiden. Men vi tror også på, at ingen kan stå alene i den verden, vi lever i. Vi skal for vores kunders og vores egen skyld se udover grænserne og turde udfordre vores egen verden. Der skal være grænser for vores danskhed.

Lund Elmer Sandager og vores advokater er derfor involverede i en lang række internationale samarbejder og foreninger, hvor vi danner netværk og høster viden og inspiration, fx de internationale advokatforeninger American Bar Association, International Bar Association samt AIJA. Flere af vores advokater sidder også i bestyrelser og kommitteer for de internationale advokatforeninger og deres ledelser. 

Derudover bidrager vi med artikler til den internationale artikeldatabase Legal Knowlegde Portal og er at finde på diverse internationale ranking sider som Chambers, Legal 500 og IFLR1000 - læs mere under menupunktet rankings.

Vi deler gerne ud af vores store internationale erfaring, som ikke kun er juridisk, men også kommerciel. Har du behov for en lokal kontakt uden for landets grænser, finder vi den rette og hjælper dig og din virksomhed godt i gang. 

Lund Elmer Sandager er medlem af to internationale netværk af uafhængige advokatfirmaer: Telfa og Lexwork International. I USA er vi repræsenteret gennem vores mangeårige samarbejde med Peter L. Hessellund-Jensen, der er uddannet jurist i Danmark og praktiserende Attorney at Law i New York. I Tyskland samarbejder vi med Henrik Norsk Hoffmann.

Fonde og legater

Læge Johannes Bitsch og hustru Agnes Bitschs mindelegat

Af legatet uddeles årligt ca. 10 portioner à ca. kr. 8.000 til medicinske studerende, der har opnået bachelorgrad og som efter legatbestyrelsens skøn har dokumenteret et behov for økonomisk bistand. 

Frist for indsendelse af ansøgning er den 1. maj. Uddeling finder sted i august/september.

Søg legatet her

Lauritz Schmidts Fond

Der uddeles legater til unge danske mænd og kvinder, der søger landbrugsuddannelse ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, landbrugsskolerne eller ligestillede skoler.

Legatportionerne er normalt kr. 5.000 - 10.000.

Frist for indsendelse af ansøgning er den 1. maj. Uddeling finder sted i juni. 

Søg legatet her

Fabrikant Aage Lichtingers Legat

Legatet uddeles til studiehjælp - fortrinsvis til ansøgere, hvis forældre tilhører eller har tilhørt embedsstanden - til fuldførelse af studier til ingeniør, læge, jurist eller lignende eksaminer med tilknytning til det praktiske erhverv.

Frist for indsendelse af ansøgning er den 30. april. Uddeling finder sted juni/juli. 

Søg legatet her

Se Artikel 30-fortegnelse (behandlingsoversigt) her.

Se privatlivspolitik her.

Fabrikant Adolph Møller og Hustru AntoiNette Møllers Fond

Fonden uddeler legater til tre formål.

1. Legatet kan søges af trængende af enhver samfundsklasse, særligt gamle og svage og sådanne, som uforskyldt er kommet i nød. Legatet er dog forbeholdt ansøgere bosiddende i København, Frederiksberg og Gentofte kommune, eller født og opdraget i Thisted. 

Frist for indsendelse af ansøgning er den 26. okt. Uddeling finder sted i december.

Søg legatet her

2. Legatet tildeles ligeledes til unge handelsmænd, der ønsker at studere i udlandet.

Der er særlige beskatningsregler vedrørende rejselegater. 

Her er ikke noget ansøgningsskema, men fristen for indsendelse af ansøgning er den 20. maj. Uddeling finder sted i juli/august.

Send din ansøgning til amj@les.dk 

3. Legatet tildeles institutioner, stiftelser, foreninger o.l. Der vil blive taget særligt hensyn til institutioner, der virker på Christianshavn.

Her er ikke noget ansøgningsskema, men ansøgningsfristen er 24. april. Uddeling finder sted i juni.

Send din ansøgning til amj@les.dk 

Glashandler Johan Franz Ronges Fond

Legatet uddeles til kunstnere, særligt malere og billedhuggere, tonekunstnere og unge håndværkere til udvikling og uddannelse - herunder gravører.

Frist for indsendelse af ansøgning er den 15. april. Uddeling finder sted juni/juli.

Søg legatet her

Syge og overanstrengte til hjælp til at genvinde arbejdsevnen, samt til ældre, syge og svagelige (rekonvalescenter).

Frist for indsendelse af ansøgning er den 15. april. Uddeling finder sted juni/juli.

Søg legatet her

Se privatlivspolitik her.

Se artikel 30-fortegnelse (behandlingsoversigt) her

Johs. Clemmesens Forskningsfond

Fonden har som formål at yde støtte til cancerforskning, herunder især årsagsforskning. Fonden kan yde støtte til enkeltpersoner, forskergrupper eller institutioner til konkrete forskningsprojekter. Der kan ydes støtte (delfinansiering) til PhD, postdoc-stipendier, videnskabelig og teknisk assistance, egen løn (f.eks. frikøb, delestilling etc.), drift og apparatur, driftsudgifter m.v. i forbindelse med et projekt.

Forskere, der beskæftiger sig med kræftforskning fortrinsvis inden for epidemiologi og folkesundhed, kan søge. Projektansøgninger med særlig fokus på sammenhængen mellem testikelkræft og graviditet/fertilitet/tobak foretrækkes, men andre projekter indenfor kræftepidemiologi kan også komme i betragtning.

Der ydes ikke flerårige bevillinger og som udgangspunkt ydes ikke støtte til studerende.

Ansøgningsfrist: 1. oktober (en elektronisk udgave og 6 papirkopier som senest er poststemplet samme dag). Falder ansøgningsfristen på en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes fristen til førstkommende hverdag. 

Information om støttemuligheder og formkrav

Søg legatet her

Rankings

Lund Elmer Sandager er optaget hos The Legal 500 og Chambers Europe, som er markedets to førende bureauer indenfor online ranking.

Fælles for de to bureauer er, at de er uafhængige organisationer, og deres resultater baserer sig på en omfattende research, hvor udtalelser fra klienter vægter tungt.

Se vores rankings hos Chambers Europe og Legal 500

Advokatkodeks

Lund Elmer Sandager har tiltrådt AdvokatKODEKS, som er Danske Advokaters branchekodeks. Det er frivilligt at tilslutte sig ordningen. 

Når du ser advokatKODEKS, ved du, at advokatvirksomheden arbejder med fem elementer, som alle bidrager til at give dig den bedst mulige rådgivning, og som samtidig er med til at sikre at advokatvirksomheden optræder samfundsansvarligt.

De fem elementer, som vi arbejder med, er:

 • Åbenhed
 • Social ansvarlighed
 • Håndtering af etiske dilemmaer
 • Fokus på kunder og medarbejdere
 • Mangfoldighed og diversitet.

God advokatskik

Advokaterne hos Lund Elmer Sandager er beskikkede af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokaterne hos Lund Elmer Sandager er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

CSR, diversitet og Pro Bono

Hos Lund Elmer Sandager tilstræber vi at agere socialt ansvarligt og bidrage positivt til det omkringliggende samfund. Vi støtter flere fonde og velgørende formål og ser diversitet som et aktiv, der skaber værdi til vores organisation.  

Vi opfordrer alle ansatte i Lund Elmer Sandager til at deltage i frivilligt arbejde, og adskillige bidrager til bl.a. retshjælpsarbejde, studentertutorordninger og andet pro bono-arbejde. Nedenfor kan du se en oversigt over, hvilke foreninger og tiltag, som vi aktivt støtter: 

 • Danish Justice Foundation, som er en organisation, hvis formål er at yde advokatbistand til mennesker i tredjeverdenslande, så alle kan opnå lige ret for loven. 
 • UNG RET, som er en frivillig forening, der udelukkende er baseret på jurastuderendes frivillige arbejde. Foreningen er stiftet og drevet af - blandt andre - tidligere og nuværende studentermedhjælpere fra Lund Elmer Sandager. UNG RETs formål er at yde gratis juridisk rådgivning til unge mennesker og studerende. 
 • Scleroseforeningen, der arbejder for at gøre en forskel for mennesker med sclerose i Danmark blandt andet ved at uddele midler til forskning. 
 • Gennem en længere årrække har vi støttet Foreningen Cancerramte Børn. Denne frivillige forening støtter vi gennem et årligt arrangement, hvor motercykelklubben MC Sneglene hvert år kører en tur med de modige børn på Bakken for at give cancerramte børn en sjov og spændende dag.
 • Alzherimerforeningen - vi støtter Alzheimerforeningens 'Huskedag', hvor en årlig landsindsamling finder sted for at bekæmpe demenssygdomme samt for at forbedre vilkårne for mennesker med demens og deres pårørende.
 • Hjerteforeningen
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Kræftens Bekæmpelse: Vi kender alle sammen én, der er ramt af kræft. Heldigvis overlever flere og flere sygdommen eller lever længere med den. Gennem vores Erhvervspartnerskab er vi med til at sørge for, at forskere får ny og afgørende viden om, hvad der virker i kampen mod kræft.

For yderligere information om vores CSR-program kan du kontakte administrationschef Henrik Hagbarth.

Udmærkelser og priser

"Corporate Law Lawyer of the year in Denmark" – Leaders in Law - Global Awards 2020, Partner Jacob Roesen

"Denmark's Employment Law Firm of the Year 2018" - DealMakers Global Awards 2018, partner Michael Møller Nielsen

"Enviromental Law - Lawyer of the Year - Denmark" - Finance Monthly Global Awards 2018, managing partner Carsten Brink

"Litigation Law Firm of the Year", Lawyer International - Global Awards 2018, managing partner Carsten Brink 

"Individual - Business Lawyer of the Year", Lawyer International - Global Awards 2018, managing partner Carsten Brink

"Individual - Marketing Lawyer of the Year", Lawyer International - Global Awards 2018, managing partner Carsten Brink

"Individual - Denmark", Lawyer International - Global Awards 2018, managing partner Carsten Brink

"Top 100 Lawyer in the world", Legal Comprehensive 2018, partner Morten Schwartz Nielsen 

"Litigation Law Firm of the Year", Lawyer International - Global Awards 2018, partner Michael Møller Nielsen 

"Individual - Employment Lawyer of the Year - Denmark", Lawyer International - Global Awards 2018, partner Michael Møller Nielsen  

"Denmark's Employment Law Firm of the Year", InterContinental Finance & Law - Country Awards 2018, partner Michael Møller Nielsen

"Employment Law Firm of the Year in Denmark", M&A Today - Global Awards 2018, partner Michael Møller Nielsen 

"Most Client-Focused Employment Law Specialist", AI Global Media 2018, partner Michael Møller Nielsen les_indsigt_maj19_digi_01.pdf

"Lawyer of the Year - Employment - Denmark", Lawyer International 2018, partner Michael Møller Nielsen

"Denmark's Employment Law Firm of the Year", DealMakers Country Awards 2018, partner Michael Møller Nielsen

"Finance Litigation & Dispute Resolution Law Firm of the Year - Denmark", LegalComprehensive.com 2018, partner Michael Møller Nielsen  

"Employment Law Firm of the Year in Denmark", Corporate USA Today 2018, partner Michael Møller Nielsen  

"Excellence in Labour & Employment Law", Corporate Insider 2017, partner Michael Møller Nielsen

"Excellence in Employment Law Services", CorporateLiveWire - Global Awards 2017, partner Michael Møller Nielsen 

"Labour Law Firm of the year Denmark", Finance Monthly Global Awards 2018, partner Michael Møller Nielsen

"Excellence in Labour & Employment Law", Business Excellence Awards 2019, partner Michael Møller Nielsen

"Corporate Contracts Law Firm of the Year in Denmark" Corporate Intl Magazine Global Award 2019, Lund Elmer Sandager

"Lawyer of the Year - Employment - Denmark" Global Venture Annual Awards 2018, partner Michael Møller Nielsen

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille Vimeo videoer
Nødvendig for at afspille YouTube videoer