Kommende events

Morgenmøde om de væsentligste ændringer i den nye ferielov

Dato
10 Okt 2018
Tid
09:00 - 11:00
Pris
Free
Sted

Lund Elmer Sandager

Kalvebod Brygge 39-41

1560 København V. 

Find vej

Folketinget vedtog den 25. januar 2018 en ny ferielov. Vi overgår i 2020 bl.a. fra den nuværende ordning om forskudt ferie til et nyt princip om samtidighedsferie. Samtidig bliver der allerede i 2019 sat en særlig overgangsordning i værk, som vil gælde for ferie optjent forud for lovens ikrafttræden den 1. september 2020.

Den nye ferielov er på en gang simpel, men også kompleks. For at din virksomhed kan være godt forberedt på de nye reglers ikrafttræden, holder Lund Elmer Sandager et morgenmøde den 10. oktober 2018. Advokat og partner Michael Møller Nielsen og advokat Julie Flindt Rasmussen vil gennemgå de væsentligste ændringer i den nye ferielov med særligt fokus på overgangsreglerne, arbejdsgivers økonomiske forpligtelser, og andre væsentlige ændringer i ferieloven. Vi kommer også ind på de områder, hvor der ikke sker store ændringer.

Under morgenmødet fortæller vi bl.a. om  

Samtidighedsferie

Med den nye ferielov bliver samtidighedsferie indført. Det betyder, at lønmodtagere kan afvikle betalt ferie, mens ferie bliver optjent.  

Herudover bliver ferieåret ændret fra den nuværende periode 1. maj til 30. april til fremadrettet at løbe fra 1. september til 31. august.

Lønmodtagere vil fortsat optjene 2,08 dages betalt ferie per måneds ansættelse til løbende afholdelse i ferieåret.

Hvis lønmodtageren ikke får afholdt alle sine optjente 25 feriedage i løbet af ferieåret, har lønmodtageren yderligere 4 måneder fra den 31. august til den 31. december til at holde ferie i. Dermed får lønmodtageren i alt en ferieafholdelsesperiode på 16 måneder.

Overgangsordning

Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, men allerede ét år før ikrafttrædelsestidspunktet vil der blive iværksat en særlig overgangsordning.

Overgangsordningen skal særligt sikre arbejdsgiverne mod, at deres likviditet forringes i kraft af den nye ferielov.

Overgangsordningen medfører, at ferie optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 – i alt 25 dage - bliver ”indefrosset” i en ny fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond, ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler” (fonden).

Fonden skal sikre, at det ikke er muligt for lønmodtageren at afholde eller få udbetalt den optjente ferie, før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

Arbejdsgivere skal for overgangsperioden indberette til fonden, hvilke tilgodehavende feriemidler den enkelte lønmodtager har ret til.

Arbejdsgivere kan vælge at indbetale lønmodtagerens tilgodehavende til fonden i forbindelse med indberetningen. Arbejdsgivere kan også vælge at udskyde betalingen til det tidspunkt, hvor lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.

Lønmodtagere, der kommer ud på arbejdsmarkedet fra og med den 1. september 2020, optjener og afholder ferie efter reglerne om samtidighedsferie.

Særlige fondsferiedage for nyansatte

For nyansatte lønmodtagere, som kommer ud på arbejdsmarkedet i løbet af 2019, vil der gælde en særlig overgangsordning, da de i visse tilfælde vil optjene det meste af deres ret til betalt ferie til ”indefrysning” ved fonden. Det gælder således den ferie som er optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. december 2019.

Nyansatte lønmodtagere vil således i begrænset omfang optjene ferie til brug inden lovens ikrafttræden og derfor er det i den nye ferielov bestemt, at nyansatte lønmodtagere som har optjent mindre end 8,3 feriedage (eller ingen feriedage) frem til den 1. september 2019, kan afholde op til 8,3 såkaldte fondsferiedage i perioden fra 1. maj til 30. september 2020.

Endelig vil vi på morgenmødet komme ind på en række af de regler, vi kender, og som ikke bliver ændret ved den nye ferielovs ikrafttræden.

Vi glæder os til at se dig den 10. oktober!

Tilmeld dig event