GDPR

Databehandleraftaler

Vælg underside

Når virksomheden beslutter at overlade behandlingen af persondata til andre (herunder til cloud leverandører) er det utroligt vigtigt, at beslutningen er velovervejet og ikke kun er truffet ud fra økonomiske og tekniske overvejelser. Ethvert brud på datasikkerheden hos en underleverandør kan falde direkte tilbage på virksomheden selv med risiko for at ifalde bødeansvar.

Før behandlingen af persondata overdrages til underleverandører, er det derfor vigtigt aftalemæssigt at sikre sig, at underleverandørens databehandling og sikkerhedsforanstaltninger lever op til virksomhedens egne krav.

Vi bistår med at vurdere en virksomheds underleverandører og sørger for, at databehandleraftalerne beskytter virksomheden bedst muligt og giver mulighed for at kontrollere kvaliteten af underleverandørernes databehandling.

Vi rådgiver om tilpasning af databehandleraftalerne, så de er forenelige med virksomhedens risikoprofil, og om valg af alternative løsninger. Vi rådgiver både på kundesiden og leverandørsiden.