GDPR

Vælg underside

Erhvervslivet præges af øget digitalisering med lettere adgang til big data og cloud-løsninger, af øget globalisering, ligesom der fortsat vil ske store ændringer i omfang og indhold af reguleringen heraf i de kommende år. 

Digitaliseringen og globaliseringen betyder skærpede krav fra myndighedernes side. Reguleringen og bødeniveauerne øges og skærpes, og myndighederne effektiviserer samarbejdet på tværs af landegrænser for bedre at kunne håndhæve reguleringen. Samtidig er der større og større fokus på fysiske personers rettigheder, herunder især retten til privatliv.

I et marked med skærpet konkurrence om de kritiske forbrugere bliver compliance og korrekt adfærd mere og mere afgørende.

Lund Elmer Sandagers erfarne GDPR specialister rådgiver om alle aspekter af persondata lovgivningen. Vores advokater forhandlinger, rådgiver om og udarbejder den juridiske dokumentation. Vi leverer juridisk projektledelse i forbindelse med implementering og løbende opdatering af compliance politikker samt i forbindelse med compliance audits. Derudover agerer vi som DPO i flere virksomheder. Også i tilfælde af tilsyn eller tvister, bistår vi.

Vores kunder er danske virksomheder – både de store og de lidt mindre - samt udenlandske koncerner.

Læs mere om vores persondataretslige specialeområder nedenfor.