Ansættelses- og arbejdsret

Individuelle ansættelsesforhold

Vælg underside

rådgivning til chefer, HR-medarbejdere og lønmodtagere

De juridiske rammer for et ansættelsesforhold er et komplekst net af regler i forskellige love og overenskomster samt en række uskrevne principper. 

Vores advokater i ansættelsesretsafdelingenhar specialisterfaring med alle ansættelsesretlige problemstillinger, og vi hjælper både chefer, HR-medarbejdere og lønmodtagere med praktisk og konkret rådgivning.

Det gælder blandt andet i forbindelse med:

Vi har også stor erfaring med at rådgive om medarbejderlignende forhold, fx vikarer og konsulenter.

Aftal et uforpligtende møde på +45 33 300 200 eller info@les.dk.

Den nye ferielov

Folketinget vedtog den 25. januar 2018 en ny ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020. Vi overgår i 2020 bl.a. fra den nuværende ordning om forskudt ferie til et nyt princip om samtidighedsferie. Samtidig bliver der allerede i 2019 sat en særlig overgangsordning i værk, som vil gælde for ferie optjent forud for lovens ikrafttræden den 1. september 2020.

Vi har udarbejdet en digital folder, der giver vi dig et overblik over de nye regler og sætter fokus på, hvad du særligt skal være opmærksom på som arbejdsgiver.

Download folderen her:

Værd at vide om den nye ferielov - for dig som arbejdsgiver