GDPR

Klagesager og tilsyn

Vælg underside

Uanset hvor meget din virksomhed gør for at behandle persondata korrekt, er der altid en risiko for, at nogen klager til Datatilsynet, til forbrugerombudsmanden eller til andre myndigheder. I sidste ende kan en klagesag ende ved domstolene.

Uanset om en klage er berettiget eller ej, er det vigtigt, at du får klarlagt din retsstilling så tidligt som muligt, så klagesagen kan håndteres så optimalt som muligt.

Lund Elmer Sandagers GDPR advokater har stor erfaring med at bistå kunder med tilrettelæggelse og partsrepræsentation i sådanne sager.