IT og teknologi

Opbygning af distributionskanaler

Vælg underside

Der er forskellige måder hvorpå software og anden teknologi kan distribueres og løbende serviceres – nationalt og internationalt. Producenter af software og anden teknologi kan eksempelvis vælge mellem opbygning af komplekse partnerskabsstrukturer eller etablering af mindre komplekse netværk af datterselskaber eller selvstændige distributører eller agenter. Uanset hvordan man vælger at gå til markedet, er der en række overvejelser, der skal gøres i relation til blandt andet beskyttelse af immaterielle rettigheder, skatte- og afgiftsforhold, agentlovgivning samt konkurrenceretlige forhold. Lund Elmer Sandagers advokater har stor erfaring med etablering af salgskanaler, partnerskabsstrukturer og andre samarbejdsforhold omkring distribution af software og anden teknologi.