IT og teknologi

Outsourcing af IT-drift samt brug af ”Cloud”-løsninger

Vælg underside

Outsourcing af IT-drift er i kraftig stigning. Da IT-systemerne er rygraden i de fleste virksomheder, er det afgørende vigtigt, at outsourcing kontrakten indeholder de "håndtag", der gør det muligt for en part at kunne reagere hurtigt og effektivt, hvis samarbejdet halte og tilliden smuldrer. Vores advokater har stor erfaring med at udarbejde kontrakter om outsourcing af IT-drift, herunder kontrakter, der regulerer cloud-baseret outsourcing. Vi rådgiver om tilpasning af den valgte outsourcing-model, så den er forenelig med virksomhedens risikoprofil, og om valg af alternative løsninger. Vi rådgiver også her på både kundesiden og leverandørsiden.