IT og teknologi

Applikationsudvikling

Vælg underside

Benytter I eksterne IT-konsulenter til at udvikle special-software, herunder apps, er det vigtigt, at der er indgået en kontrakt, der fastlægger jeres og konsulentfirmaets rettigheder og pligter. Ved udviklingsopgaver er det især vigtigt, at der er taget stilling til hvem, der har hvilke rettigheder til den nyudviklede software. Må konsulentfirmaet eksempelvis benytte dele af koden til udviklingsopgaver for andre kunder? Er der anvendt Open Source ved udviklingen, og hvilke licensvilkår regulerer da brugen af Open Source? Og hvad skal der ske, hvis den nye software er fejlbehæftet eller måske endda krænker andres rettigheder? Hvordan sikres det, f.eks. ved udvikling af apps, at de juridiske brugervilkår er tilstrækkeligt afstemt med den konkrete funktionalitet som app’en tilbyder, og hvordan sikres det at brugeren overhovedet gyldigt har accepteret brugervilkårene? Vores specialister rådgiver om alle disse forhold og hjælper med at forhandle og udarbejde den endelige kontrakt.