GDPR

Persondataret

Vælg underside

Lund Elmer Sandager rådgiver virksomheder og organisationer og yder strategisk sparring indenfor alle aspekter af persondata lovgivningen.

Vores persondataretlige specialister har bred erfaring og kommerciel forståelse, et indgående kendskab til myndighedernes praksis samt erfaring med implementering af projekter.

Vi rådgiver både på kundesiden og leverandørsiden og kan varetage det samlede persondataprojekt, levere den persondataretlige rådgivning eller bistå med konkrete compliance-dokumenter og initiativer i samarbejde med dine medarbejdere. Vi har også erfaring med udstationering af medarbejdere hos klienter i forbindelse med persondataprojekter gennem en kortere eller længere periode.

Vores specialister rådgiver bl.a. om:

  • Udarbejdelse af risikovurderinger, GDPR gap-analyser
  • Datastrømanalyser
  • Persondatapolitikker (både for HR og for behandling af kundedata)
  • Rådgivning om slettefrister og om oplysningsforpligtelser overfor kunder og ansatte
  • Udarbejdelse af databehandleraftaler
  • Rådgivning om persondata sikkerhed
  • Rådgivning om procedurer for håndtering af persondatabrud
  • Udarbejdelse af fortegnelser over databehandlingsaktiviteter

Ønsker du rådgivning om persondataret, er du velkommen til at kontakte Lund Elmer Sandagers erfarne GDPR-specialister, der rådgiver om alle aspekter af persondatalovgivningen.