GDPR

Persondataret

Vælg underside

Vi bistår virksomheder og organisationer med rådgivning indenfor persondata lovgivningen. Eksempler på bistand er udarbejdelse af risikovurderinger, GDPR gap-analyser, datastrømanalyser, persondatapolitikker (både for HR og for behandling af kundedata), rådgivning om slettefrister og om oplysningsforpligtelser overfor kunder og ansatte, udarbejdelse af databehandleraftaler, rådgivning om persondata sikkerhed, rådgivning om procedurer for håndtering af persondatabrud samt udarbejdelse af fortegnelser over behandlingsaktiviteter.

Vi kan varetage det samlede persondataprojekt eller nøjes med at levere den persondataretlige rådgivning eller bistå med konkrete compliance-dokumenter og initiativer i samarbejde med organisationens egne medarbejdere. Vi har erfaring med udstationering af medarbejdere hos kunder for at gennemføre persondataprojekter gennem kortere eller længere tid.

Vi rådgiver både på kundesiden og leverandørsiden.