GDPR

Whistleblower-ordning

Vælg underside

Whistleblowerordninger giver ansatte, bestyrelsesmedlemmer og andre med direkte tilknytning til en virksomhed mulighed for anonymt at indberette uregelmæssigheder og ulovligheder til ledelsen.

Whistleblowerordninger indebærer typisk behandling af fortrolige og følsomme personoplysninger, eksempelvis oplysninger om mulige strafbare forhold. 

Vores GDPR-specialister rådgiver om alle disse forhold. Vi rådgiver også i forbindelse med at etableringen af elektroniske ”whistleblower” systemer samt med at gennemføre compliance undersøgelser baseret på modtagne indberetninger under en whistleblowerordning.