Annacarina Staunstrup

Associeret partner, advokat LL.M., HD(F)
Telefon
+45 33 300 267
"Med Annacarina som sikker kaptajn lykkedes det at afslutte handelen på ordentlig vis. Det er ikke mange forundt at kunne navigere i så oprørte vande og stadig bevare overblik og retning, men det kunne Annacarina til vores udelte begejstring." - Jane & Sven Sparholt, speciallæger i øjensygdomme
"Da jeg skulle til at købe min speciallæge praksis, fandt jeg ud af at der var mange juridiske problemstillinger, som jeg ikke havde forstand på. Jeg valgte at bruge Annacarina og fik en sublim og professionel rådgivning samt fik løst en del i kontrakten, som jeg ikke var opmærksom på." - Jeppe Krat Perrild, indehaver af Psykiatrisk Speciallægepraksis.
"Jeg har brugt Annacarina ved flere lejligheder, senest i forbindelse med stiftelsen af en start-up virksomhed, hvor der skulle en udenlandsk investor ind. Rådgivningen vi modtog var både saglig og let forståelig og vi var især glade for den rådgivning omkring risikovurdering og afdækning af risici i udformningen af aftalegrundlaget, som vi fik. Det lykkedes os at gennemføre hele processen på kort tid og indenfor det budget vi havde aftalt. Processen var let og behagelig og eventuelle uklarheder blev let og hurtigt afklaret undervejs med et par konference kald. Jeg kan uden forbehold anbefale Annacarina og hendes team, de vil sikre, at I kommer i mål med projektet." - Nigel Gamble, Go Bike Service.

Annacarina Staunstrup har igennem en længere årrække beskæftiget sig bredt med erhvervsret med fokus på selskabsret, kontrakter, virksomhedsoverdragelser og overdragelse af fast ejendom. Hun er endvidere specialiseret inden for overdragelser af lægepraksis og de særregler, der gælder for køb og salg af disse.

Annacarina rådgiver hovedsagligt mindre og mellemstore virksomheder i forbindelse med valg af selskabsform, udarbejdelse af ejeraftaler, omstruktureringer mv. Hun rådgiver derudover startup-virksomheder, hvor hun bl.a. er blevet brugt løbende af Væksthusene som rådgiver i forbindelse med diverse iværksætterarrangementer.

Annacarina har en pragmatisk tilgang til løsning af selskabernes problemstillinger og en god kommerciel forståelse. Hun har stor erfaring med bestyrelsesarbejde og fungerer bl.a. som sparringspartner for ledelsen i en række selskaber i forbindelse med selskabernes løbende juridiske og forretningsmæssige overvejelser.

Endelig har Annacarina suppleret advokatuddannelsen med en HD i finansiering fra CBS og en LL.M (Master in Business Law) fra Sydney University.

Baggrund

Uddannelse

HD (finansiering), Copenhagen Business School, 2013
LL.M. (MBL- Master of Business law), University of Sydney, 2008
Cand.jur., Københavns Universitet, 2005
National University of Singapore, 2004

Tidligere beskæftigelse

Mazanti-Andersen Korsø Jensen, 2017
Advokatfirmaet Staunstrup, 2013
Sirius Advokater, 2010
Moalem Weitemeyer Bendtsen, 2010
Telenor, 2008
Undervisningsministeriet, 2005

Medlemskaber

Dansk forening for selskabsret
Advokatsamfundet
Danske Advokater

Sprog

Engelsk