Annacarina Staunstrup

Associeret partner, advokat LL.M., HD(F)

Annacarina Staunstrup har igennem en længere årrække beskæftiget sig bredt med erhvervsret med fokus på fast ejendom, selskabsret, kontrakter, og virksomhedsoverdragelser.

Inden for fast ejendom rådgiver Annacarina om både køb og salg af fast ejendom, erhvervslejeretlige forhold og mangler ved fast ejendom.

Hun har omfattende erfaring med rådgivning af mindre og mellemstore virksomheder, herunder i forhold til valg af selskabsform, udarbejdelse af ejeraftaler, omstruktureringer mv. Annacarina har endvidere stort kendskab til startup-virksomheder, hvor hun bl.a. er blevet brugt løbende af Væksthusene som rådgiver i forbindelse med diverse iværksætterarrangementer.

Annacarina har en pragmatisk tilgang til løsning af selskabernes problemstillinger og en god kommerciel forståelse. Hun har stor erfaring med bestyrelsesarbejde, og fungerer bl.a. som sparringspartner for ledelsen i en række selskaber i forbindelse med selskabernes løbende juridiske og forretningsmæssige overvejelser.

Endelig har Annacarina suppleret advokatuddannelsen med en HD i finansiering fra CBS og en LL.M (Master in Business Law) fra Sydney University.

Baggrund

Uddannelse

HD (finansiering), Copenhagen Business School, 2013
LL.M. (MBL- Master of Business law), University of Sydney, 2008
Cand.jur., Københavns Universitet, 2005
National University of Singapore, 2004

Tidligere beskæftigelse

Mazanti-Andersen Korsø Jensen, 2017
Advokatfirmaet Staunstrup, 2013
Sirius Advokater, 2010
Moalem Weitemeyer Bendtsen, 2010
Telenor, 2008
Undervisningsministeriet, 2005

Medlemskaber

Dansk forening for selskabsret
Advokatsamfundet
Danske Advokater

Sprog

Engelsk