Christina Meyer

advokatfuldmægtig
Telefon
+45 33 300 232

Christina Meyer er advokatfuldmægtig i Corporate Commercial-afdelingen og rådgiver om erhvervsrelaterede forhold som selskabsret, kontrakter, omstruktureringer og generationsskifte.

Baggrund

Uddannelse

Cand.jur. ved Aarhus Universitet, 2018

Tidligere beskæftigelse

Advokatfirmaet Nygaard, 2019

Frivilligt arbejde

Frivillig juridisk bistand til Gallo kriserådgivning, 2017

Sprog

Skandinaviske sprog
Engelsk
Tysk