Erik Hovgaard

partner, advokat (H)
Telefon
+45 33 300 202

Erik Hovgaard har stor erfaring med at rådgive ejere og ejerledede virksomheder om både juridiske og forretningsmæssige forhold og hjælper også virksomheder med forretningsudvikling - både gennem bestyrelsesarbejde og tæt dialog og rådgivning. 

Erik er specialiseret i entrepriseret, kontraktudformning samt rets- og voldgiftsbehandling, særligt om fast ejendom.

Derudover fungerer Erik som byggemediator ved Voldgiftsnævnet for bygge- & anlægsvirksomhed.

Solidt kendskab til din virksomhed og en grundig analyse af, hvad der tjener din virksomhed bedst både ud fra et juridisk og forretningsmæssigt synspunkt, er hjørnestenen i Eriks rådgivning.

Baggrund

Møderet

Højesteret 1986

Uddannelse

Cand.jur., Århus Universitet 1977

Tidligere beskæftigelse

Århus Universitet
Institut for privatret
Formand for bestyrelsen i Alectia A/S
Formand for bestyrelsen i Dunlopillo A/S
Juan A/S

Bestyrelsesposter

Gaihede A/S (Formand) 
Psykiatri Plus A/S (Formand) 
Psykiatri Plus A/S Centre (Formand)
Psykiatri Plus A/S Vikar (Formand) 
Psykiatri Plus A/S Ejendomme (Formand) 
Dena A/S (Formand) 
HHM Holding A/S (Formand) 
HHM A/S (Formand) 
SKI Holding A/S
Komplementaranpartsselskabet Jydekrogen - Direktør og bestyrelsesmedlem
K/S Jydekrogen - Direktør og bestyrelsesmedlem 
Kim Augustsen A/S
BP Holstebro A/S

Undervisningserfaring

Århus Universitet
Institut for privatret
Advokatsekretærskolen
Diverse kurser og foredrag

Medlemskaber

VL-gruppe 16
Danske Advokater
Kollegiale rådgivningspaneler vedrørende krisehåndtering og generationsskifte

Sprog

Engelsk