Nyheder

INDDRIVELSE ER NÆSTEN ALTID GRATIS

Publiceret
27 Maj 2019
Dårlige betalere rammer de fleste erhvervsdrivende, og inddrivelse af gælden giver mange anledning til bekymring. Men faktisk er inddrivelse som hovedregel omkostningsfrit, og processen er ret enkel.

Når det nu ikke kan være anderledes

Ikke alle lever op til, at en aftale er en aftale. Desværre er der altid nogle sorte får i flokken som skal have lidt ekstra ”hjælp” til at få betalt deres fak­turaer. I vores inddrivelsesafdeling træder vi til som vores kunders forlængede arm og hjælper med at inddrive gælden. Her kan du læse, hvordan du får dine penge hjem, uden at din virksomheds res­sourcer, økonomi eller det gode omdømme påvirkes.

Overblik over omkostninger og ud­bytte – det er billigere end du tror

Mange tror, at advokatinddrivelse per defini­tion er dyrt, men det er skyldner, der skal afholde de ekstra omkostninger.

I kort form kan økonomien skitseres på denne måde:

  • Under normale forhold er inddrivelsen gratis for kreditor, og det er debitor der betaler for hele inddrivelsen, når pengene kommer hjem.
  • Skal vi tage retslige skridt, aftaler vi det med vores klient. Vi giver et ærligt skøn om udfaldet af sagen og faste priser på det videre forløb.
  • Tæt samarbejde er med til at styrke kreditors position og sikre høj inddrivelse.

Tryghed for arbejdsgangen – hele vejen

Hos Lund Elmer Sandager er hele forlø­bet lagt i trygge rammer. Faste aftaler styrer forløbet, vores kunder kender økonomien hele vejen igennem, og de vælger selv, hvilken grad af indflydelse de ønsker at have undervejs.

Det trygge samarbejde giver vores kun­der ro og tillid til, at vores veluddannede specialister arbejder selvstændigt efter en aftalt arbejdsgang.

Fokus på kerneforretningen

Du er god til at drive din forretning – vi er gode til inddrivelse og jura.

Der er mange måder at undgå inkasso på. Nogle vælger at kreditere, andre at lade stå til, fordi der hersker den fejlopfattelse, at det er uoverskueligt og vanskeligt at inddrive, især mindre tilgodehavender.

Vælger du at overlade det hele til os, kan du i stedet koncentrere dig om din ker­neforretning. Du modtager løbende rap­portering, og vores statusmøder holder dig ajour med udviklingen i sagen.

Innovationsprisen – tildelt af Danske Advokater

Vi har modtaget Innovationsprisen for den måde, vi driver vores inddrivelsesafdeling på. Vores arbejdsgange er effektive og veldokumenterede, og de er med til at sætte standarden i vores branche.

Innovative, systematiske og gennem­tænkte arbejdsgange sikrer dig høj ind­drivelse og bedste økonomi per sag.

Tryghed for virksomhedens omdømme

Hvis en inddrivelsessag ender på forsiden af aviserne eller på anden måde optræder uheldig, overstiger skaden mange gange den enkelte fordring. At genoprette denne skade tager tid og kan koste i ordrebogen.

Det er vi meget bevidste om og arbejder med sagerne, så det undgås. Samtidig bi­beholder vi den høje inddrivelsesprocent. Vi har flere tusinde årlige inddrivelsessager, og i alle disse sager har vores kunder oplevet dette særlige hensyn som meget værdifuldt.

Et samarbejde der rækker længere end inddrivelse og skaber værdi

Vores samarbejde går meget længere end inddrivelse. Vi rådgiver også om de forskel­lige tiltag, der forebygger, at for mange sager ender med inddrivelse.

Måske trænger forretningsbetingelserne, aftalegrundlaget og de daglige procedu­rer til et eftersyn eller en opdatering?

Denne rådgivning kan jo i sidste ende be­tyde færre inddrivelsesopgaver til os, men vi er overbevist om, at den værdi, vi skaber, er grundlaget for et langt og frugtbart samarbejde både for vores kunder og for os.

Kontakt Account Manager Daniel Kjer på +45 33 300 240 eller dak@les.dk, hvis du har spørgsmål til inddrivelse eller vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få dine penge hjem.