Nyheder

Småaktionærer stævner OW Bunker-top i gigantisk gruppesøgsmål

Publiceret
21 Dec 2016
4.000 private investorer, der tabte over 200 millioner kroner på krakket i OW Bunker, stævner nu en række af sagens hovedpersoner, herunder olieselskabets tidligere ledelse og kapitalfonden Altor.

Denne artikel blev bragt i INSIDE STORY den 16. december af InsideBusiness:

"Tusindvis af investorer tager nu første formelle skridt i danmarkshistoriens hidtil mest omfattende gruppesøgsmål. 
Foreningen OW Bunker-Investor, der har over 4.000 medlemmer, har således netop afleveret en omfattende stævning mod en række af topfolkene i det krakkede OW Bunker samt kapitalfonden Altor.

Det sker blandt andet for at få dækning for de over 200 millioner kroner, som de private aktionærer ifølge dokumenterne tabte i forlængelse af OW Bunkers opsigtsvækkende konkurs i efteråret 2014.

I den 55 sider lange skrivelse, som lnsideBusiness er i besiddelse af, fremgår det tydeligt, at de private investorer nu officielt går rettens vej, fordi man har den klare opfattelse, at OW Bunkers ledelse og den svenske fond ikke havde oplyst grundigt nok om olieselskabets slagsider i det prospekt, der banede vejen for selskabets børsnotering i foråret 2014.

"Det (...) er blevet afklaret, at det offentlige udbud, der skete på baggrund af Prospektet, på væsentlige punkter var mangelfuldt i form af ufyldestgørende, fejlbehæftede, misvisende samt udeladte og skjulte informationer om væsentlige forhold," lyder det i den omfattende stævning, som advokatfirmaet Lund Elmer Sandager står bag.
Det er blandt andet den tidligere ledelse i det konkursramte OW Bunker, herunder topchef Jim Pedersen, samt hele bestyrelsen, der nu bliver stævnet af de private investorer. Også flere selskaber under kapitalfonden Altor har fået en stævning ind ad brevsprækken, blandt andet fordi foreningen mener, at den svenske kapitalfond har haft en særdeles aktiv rolle i forbindelse med OW Bunkers notering på børsen.
 
"Det er imidlertid sagsøgers opfattelse, at Altor har et selvstændigt ansvar for Prospektet, fordi Altor som dokumenteret i Redegørelsen har haft en for en aktionær helt usædvanlig og særdeles aktiv rolle ved udformningen af Prospektet og i det hele har ageret mere som sælger end som aktionær," fremgår det af dokumenterne.

Skærer sagen til

Stævningen fra de mange tusinde private aktionærer sker i forlængelse af, at en perlerække af landets største investorer med PFA og ATP i spidsen i foråret stævnede hovedpersonerne i OW Bunkers konkurs for over 800 millioner kroner.

I modsætning til de institutionelle investorer har man fra de private aktionærers side valgt at skære sagen en smule anderledes. Således fokuserer stævningen fra Lund Elmer Sandager primært på, at OW Bunkers prospekt var mangelfuldt, mens de store investorer også går efter det faktum, at OW Bunker ifølge dem ikke har oplyst børsmarkedet ordentligt i forbindelse med de talrige nedjusteringer i OW Bunker forud for konkursen i november 2014.

"Ansvaret for medlemmernes tab støttes primært på en manglende/mangelfuld risikostyring i tilfælde af fald i olieprisen og et stort debitortab i Singapore på en enkelt debitor,” fremgår det af stævningen.

De to faktorer, der udpeges som syndebukke, er de samme, som OW Bunkers chokerede bestyrelse selv omtalte, da de en novembernat i 2014 måtte sande, at selskabets dage var talte.

Snydt for central information

lsær det store tab, som OW Bunker led via datterselskabet Dymanic Oil Trading (DOT), var ifølge daværende OW-formand, Niels Henrik Jensen, en afgørende årsag til, at hverken selskabets banker med Nordea i spidsen eller kapitalfonden Altor ønskede at kaste en redningskrans ud til den kriseramte virksomhed, der blev hårdt ramt af den faldende oliepris i sidste halvår af 2014.

Dengang lød det fra bestyrelsen, at man ikke anede noget om, at OW Bunkers driftige datterselskab med danske Lars Møller i spidsen i mange tilfælde agerede bank for kunderne og dermed opbyggede en voldsom kreditrisiko.

Den udlægning er imidlertid senere blevet kraftigt udfordret fra flere sider, da både Lars Møller og DOT flere steder tidligere har været beskrevet som vigtige grundpiller i hele OW Bunkers fundament.

lfølge stævningen fra de private investorer undrer man sig over, at OW Bunker og storbanken Morgan Stanley forud for børsnoteringen havde oplyst interesserede købere indgående om forholdene i DOT, samt om en række forhold, der ifølge dem ikke er omtalt i OW Bunkers omfattende børsprospekt.

lnden børsnoterinqen af OW Bunker havde Altor nemliq med assistance fra blandt andet Morgan Stanley forsøgt at sælge selskabet til industrielle købere i en struktureret proces kaldet 'Project Orion'.

De bestræbelser endte uden resultat, og ifølge Lund Elmer Sandagers stævning skyldes de i høj grad, at de branchekyndige købere havde svært ved at forstå blandt andet oprettelsen af DOT samt OW Bunkers generelle risikomanagementstrategi.  

"De branchekyndige potentielle købere havde angiveligt svært ved at forstå rationalet bag etableringen af DOT, og de vurderede angiveligt ikke, at selskabets risikomanagementaktiviteter på langsigtet niveau tilførte selskabet nogen form for værdi," fremgår det af stævningen, hvor advokaterne samtidig henviser til, at de få interesserede bydere dengang kun ville betale mellem 1,3 og 2,3 milliarder kroner for OW Bunker, hvilket er langt mindre, end de 5,2 milliarder kroner, selskabets markedsværdi endte på, da OW Bunker gjorde sin entre på fondsbørsen.

Åbner for at udvide sagen

Det er Dansk Aktionærforening, der står bag foreningen OW Bunker-Investor, og foreningen har tidligere arrangeret samme type søgsmål i forbindelse med de to krak i henholdsvis Amagerbanken og Tønder Bank.

OW Bunker er dog langt større end de to, og da gruppesøgsmål først blev en mulighed herhjemme i 2008, tyder alt på, at OW Bunker og de to øvrige sager bliver vigtige for den fremtidige praksis på området.

"Vi har været med til at bakke op om sagen mod OW Bunkers tidligere ledelse og ejere, fordi vi mener, at sagen indeholder en række principielle forhold, vi er nødt til at få afdækket.
Hele sagens kerne for os er, at selskabet viste sig at være noget helt andet end det, man havde givet udtryk for i forbindelse med børsnoteringen," lyder det fra direktør i Dansk Aktionærforening Leonhardt Pihl.
Han understreger samtidig, at sagen mod OW Bunker kan blive udvidet, såfremt der undervejs dukker nye oplysninger op.

"Vi har valgt at fokusere på de to helt centrale forhold, nemlig at OW Bunker i sit børsprospekt ikke havde oplyst investorerne om den kredit- og spekulationsrisiko, der lå i selskabet. Men det forhold kan sagtens udvides undervejs," siger han.

Udsigt til langstrakt slagsmål

Søren Juul, der er advokat for kapitalfonden Altor, siger til lnsideBusiness, at man indtil videre ikke har modtaget noget materiale fra de private investorer, og derfor kan man ikke udtale sig om de konkrete anklager.

Samtidig understreger han, at det indtil videre er usikkert, hvornår den endelige retssag rent faktisk kan gå i gang.

lfølge lnsideBusiness' oplysninger er de professionelle investorer herhjemme med ATP i spidsen netop nu i dialog med OW Bunker-folkenes forsvarsadvokater pa den anden side. Senest afleverede Altor et fyldigt svarskrift til de forsmåede investorer, og derefter har der været flittig dialog mellem parterne.

Hos ATP oplyser man imidlertid, at der i skrivende stund ikke er nævneværdigt nyt i sagen, og lnsideBusiness erfarer, at alt tyder på, at parterne først mødes i retten i løbet af 2018."