Nyheder

Ændring af hvidvaskloven skærper regler om reelle ejere

Publiceret
29 Jan 2020
Den 10. januar 2020 trådte størstedelen af lovændringerne, der fremgår i det 5. hvidvaskdirektiv, i kraft. Lovændringerne viderefører og skærper reglerne om virksomheders, selskabers og fondes pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om deres reelle ejere.

For at styrke værnet inden for hvidvaskreglerne indfører loven således følgende tiltag: 

  • Ejere forpligtes til, efter anmodning, at give de nødvendige oplysninger om ejerforhold til selskabet eller virksomheden.
  • Selskaber forpligtes til, efter anmodning, at give oplysninger om ejerforhold til personer og virksomheder, der udfører kundekendskabsprocedurer.
  • Selskaber forpligtes til at foretage mindst én årlig undersøgelse af, om der er sket ændringer i de reelle ejere i forhold til, hvad der er registreret i Erhvervsstyrelsens ejerregister. Resultatet af denne undersøgelse skal fremlægges for ledelsen på det møde, hvor ledelsen godkender årsrapporten. Dette indebærer, at denne årlige undersøgelse i selskaberne typisk vil skulle være gennemført forud for og fremlægges på det bestyrelsesmøde, der ligger umiddelbart forud for den ordinære generalforsamling.
  • Loven indfører derudover en mulighed for tvangsopløsning af selskaber som sanktion - ikke blot ved manglende registrering af reelle ejere, men nu også i tilfælde, hvor registreringen af de reelle ejere er mangelfuld. 
  • Endelig indfører loven en forpligtigelse hos den, der gennemfører en kundekendskabsprocedure, til at indberette eventuelle uoverensstemmelser, hvis de indhentede oplysninger om reelle ejere ikke stemmer overens med de oplysninger om kundens reelle ejere, der er registreret i Erhvervsstyrelsens IT-system.

Ledelsen i virksomheder, selskaber og fonde skal derfor sørge for at foretage mindst én årlig undersøgelse af, hvorvidt der er sket ændringer i de reelle ejere sammenlignet med registreringerne i Erhvervsstyrelsens ejerregister. Ledelsen (og de, der gennemfører kundekendskabsprocedurer) skal være særligt opmærksom på at indberette uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger. 

Har du spørgsmål til de nye regler, er du velkommen til at rette henvendelse til associeret partner, advokat Torsten Hylleberg på thy@les.dk eller +45 33 300 252 
 

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille Vimeo videoer
Nødvendig for at afspille YouTube videoer