Nyheder

Afvikling af iværksætterselskaber

Publiceret
13 Mar 2019
Der blev den 28. februar 2019 fremsat forslag om at afskaffe iværksætterselskaber, bedre kendt som IVS’er. Samtidigt nedsættes kapitalkravet til anpartsselskaber fra kr. 50.000 til 40.000.

De foreslåede ændringer i selskabsloven og årsregnskabsloven er aftalt på baggrund af en analyse af iværksætterselskaber, offentliggjort af Erhvervsstyrelsen.

Analysen konkluderer, at iværksætterselskaber i større grad end forventet har medført forhøjet risiko for svig, som opleves i høj grad i iværksætterselskaber, blandt andet vedrørende skat og moms. Ligeledes konkluderes det, at antallet af selskaber sendt til tvangsopløsning er steget som direkte konsekvens af indførelsen af iværksætterselskaber.

Endvidere ses forventningen til iværksætterselskabsformen ikke for indfriet, idet selskabsformen ikke har bidraget til bedre rammevilkår for iværksættersegmentet, som ellers var tilsigtet.

Som direkte konsekvens af analysens konklusion foreslås det, at iværksætterselskabsformen afskaffes. For ikke at gøre springet fra iværksætterselskab til anpartsselskab for stort, er det ligeledes blevet aftalt at sænke kapitalkravet for et anpartsselskab (ApS) fra kr. 50.000 til 40.000.

Som led i afskaffelsen af iværksætterselskaberne er det aftalt en overgangsperiode på to år fra lovændringens ikrafttræden. Inden periodens udløb skal alle eksisterende iværksætterselskaber på en generalforsamling beslutte at lade iværksætterselskabet omregistrere til et anpartsselskab.

I overgangsperioden skal iværksætterselskabet fortsat henlægge minimum 25 % af selskabets overskud til en bunden reserve, indtil den bundne reserve udgør kr. 40.000. Derudover må selskaberne ikke udlodde udbytte før at den bundne reserve og selskabskapitalen tilsammen udgør minimum kr. 40.000.

Såfremt et iværksætterselskab ikke senest to år fra lovændringens ikrafttræden har foretaget omregistrering til anpartsselskab, kan Erhvervsstyrelsen give iværksætterselskabet en frist for udbedring af omregistreringskravet. Såfremt iværksætterselskabet ikke overholder den nye frist fra Erhvervsstyrelsen, kan Erhvervsstyrelsen beslutte at sende iværksætterselskabet til tvangsopløsning, hvor iværksætterselskabet i så fald kun vil kunne genoptages hvis generalforsamlingen beslutter at lade sig omdanne til et anpartsselskab.

Lovforslaget er sat til første behandling den 19. marts 2019 og træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Har du et iværksætterselskab, overvejer du at stifte et iværksætterselskab, eller har du i øvrigt spørgsmål til lovforslaget, er du velkommen til at kontakte associeret partner, advokat Sebastian Rungbysru@les.dk eller på 33 300 255/23 742 306.

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille Vimeo videoer
Nødvendig for at afspille YouTube videoer