Nyheder

Den 31. januar fastslog Konkurrencerådet for første gang, at prisstigninger i pharma-sektoren kan betyde misbrug af dominerende stilling

Publiceret
21 Feb 2018
I en lang periode har der været øget fokus på pharma-sektorens misbrug af dominerende stillinger. Inden for EU har der således i de seneste par år været flere og flere eksempler på overtrædelse af de nationale og europæiske konkurrenceregler. Den nærværende sag vedrørende CD Pharmas prissætning af lægemidlet, Syntocinon, er dog speciel, idet der for første gang på dette område er truffet afgørelse om overtrædelse af den danske konkurrencelov.

CD Pharma-sagen kort fortalt

Konkurrencerådet har afgjort, at lægemiddeldistributøren CD Pharma har udnyttet sin dominerende position på markedet ved at hæve prisen på det ve-stimulerende middel, Syntocinon, med 2000 procent. Lægemidlet anvendes af alle offentlige sygehuse og indkøbes af regionernes indkøbsorganisation, Amgros.

Amgros har siden 2013 haft en rammekontrakt med en anden parallelimportør, Orifarm, om levering af lægemidlet til 45 kroner per pakke. I foråret 2014 kunne Orifarm ikke levere lægemidlet som aftalt, og Amgros var derfor nødsaget til at købe lægemidlet fra den eneste anden leverandør af midlet i Danmark, CD Pharma. CD Pharma havde en eksklusiv distributionsaftale med producenten af det ve-stimulerende middel i Danmark, hvorfor CD Pharma modsat parallelimportøren havde leveringsgaranti. Virksomheden havde derfor en monopol lignende stilling i Danmark. CD Pharma udnyttede denne situation ved sidst i april 2014 at hæve prisen på lægemidlet fra 45 kroner til 945 kroner.

I rammekontrakten mellem Amgros og Orifarm var det aftalt, at Orifarm skulle dække Amgros’ tab i tilfælde af leveringssvigt. Som følge af den høje prisstigning risikerede Orifarm derfor at blive mødt med et betydeligt erstatningskrav for Amgros’ merudgifter. 

Konkurrencerådets vurdering

Konkurrencerådet begrundede sit resultat i flere omstændigheder.

For det første fandt de, at prisstigningen var så kvalificeret, at den udgjorde misbrug. Efter styrelsens vurdering kunne de høje priser ikke begrundes i en objektiv nødvendighed. De offentlige sygehuse havde således i en periode på cirka et halv år betalt urimeligt høje priser for lægemidlet.

For det andet begrundedes afgørelsen i, at CD Pharmas eksklusive distributøraftale gav virksomheden en væsentlig konkurrencemæssig fordel, som de kunne anvende til at øge priserne uafhængigt af konkurrenter og kunder.

For det tredje medførte de høje adgangsbarriere til markedet, kombineret med Orifarms eventuelle erstatningsansvar, at CD Pharmas misbrug havde en ekskluderende karakter. De forøgede omkostninger for Amgros medfører samtidig, at virksomheder som Orifarm skal påregne en forøgelse af omkostningerne i tilfælde af leveringssvigt. Når risikoen og omkostningerne stiger, vil det samtidig medføre en prisstigning, hvilket kan have konsekvens ved en senere budrunde. Konkurrencerådet har således anført, at sagen har en principiel betydning for regionernes indkøb af medicin, idet en høj pris kan svække konkurrencen fra parallelimportører ved senere budrunder.

Konkurrencerådet fandt på denne baggrund, at CD Pharma har misbrugt sin dominerende stilling på det danske marked for salg af lægemidlet til en urimelig høj pris, jf. konkurrenceloven § 11 og TEUF artikel 102. I samme anledning har rådet valgt at anmelde sagen til SØIK med henblik på en strafferetlig forfølgelse.

Hvis du har spørgsmål til reglerne eller til denne artikel, er du velkommen til at kontakte partner, advokat David Frølich