Nyheder

EU-Domstolen: SKAT har opkrævet moms i strid med EU-retten

Publiceret
9 Sep 2019
Skattemyndighederne har hidtil haft en hård praksis om, at ejendomme med eksisterende bygninger skal fortolkes som byggegrund, når en del af aftalekomplekset har været en totalentreprise for opførsel af boliger, hvormed købesummen for ejendommen skal tillægges moms. EU-Domstolen afsagde den 4. september dom i en sag, hvor det fastslås, at denne fortolkning er i strid med EU-retten.

SAGEN KORT

KPC Herning A/S har i sagen C-71/18 anmodet Vestre Landsret om at tage stilling til skattemyndighedernes praksis. Vestre Landsret har i forbindelse hermed anmodet EU-Domstolen om en præjudiciel afgørelse.  

Generaladvokaten, der fremkommer med sit forslag til afgørelse, inden EU-Domstolen tager stilling til spørgsmålet, konkluderede den 19. marts 2019, at skattemyndighedernes opkrævning af moms for en grund, hvorpå der var opført en bygning, ikke var forenelig med artikel 12 og artikel 135, stk. 1, litra j) og k), i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2016 og det fælles merværdiafgiftssystem.

Generaladvokaten lagde navnlig vægt på, i) at bygningen var intakt på overdragelsestidspunktet, ii) at der ikke var påbegyndt nedrivningsarbejde, og iii) at de objektive omstændigheder på overdragelsestidspunktet for bygningens fremtidige anvendelse stadig kunne ændres. 

Den 4. september 2019 afsagde EU-Domstolen dom i sagen, hvor det blev fastslået, at skattemyndighederne havde opkrævet moms i strid med EU-retten, da der efter omstændighederne ikke var tale om en byggegrund.

Vestre Landsret skal på baggrund af EU-Domstolens afgørelse sætte det endelige punktum i sagen.

LUND ELMER SANDAGERS KOMMENTAR

Vi kan konstatere på baggrund af EU-Domstolens dom og Generaladvokatens forslag til afgørelse, at en ejendom med en eksisterende bygning ikke af skattemyndighederne kan betragtes som en byggegrund baseret på parternes hensigt alene. Der skal mere til, før der skal tillægges moms.

Desuden må vi formode, at skattemyndighederne ændrer sin praksis på området, og at skattemyndigheder giver mulighed for at få genoptaget de sager, hvor der blev opkrævet moms i strid med EU-retten.

Hvis du overvejer at overdrage ejendom, hvoraf en del af aftalekomplekset er en totalentreprise, er det vigtigt fra starten af, at der bliver lagt den rigtige strategi for at sikre en succesfuld overdragelse.  

Lund Elmer Sandager har gennem mange års rådgivning i forbindelse med overdragelse af fast ejendom, herunder ejendomme med eksisterende bygning, opnået specialistviden på området, også når det gælder aftaler om totalentreprise.

Partner, advokat Christian Petri og advokatfuldmægtig Jonas Bøndergaard står altid til rådighed for en uforpligtende drøftelse af jeres muligheder. Vi skræddersyer en løsning, der netop passer jeres virksomhed.

Hvis I har fået opkrævet moms i forbindelse med salg af ejendom med eksisterende bygning, står vi ligeledes til rådighed for en uforpligtende drøftelse om jeres mulighed for genoptagelse og tilbagebetaling af moms.