Nyheder

Første indstilling til GDPR-bøde i Danmark

Publiceret
26 Mar 2019
Datatilsynet har indstillet det danske taxaselskab Taxa 4x35 til en bøde på 1,2 mio. for manglende sletning af kunders oplysninger, som er brud på de nye GDPR-regler.

I efteråret 2018 var Datatilsynet på et tilsynsbesøg hos Taxa 4x35, hvor de konstaterede, at taxaselskabet ikke efterlevede fristerne for sletning af kundernes oplysninger. Ifølge Datatilsynet slettede taxaselskabet alene kundernes navne, men ikke oplysninger om taxature, herunder telefonnumre og opsamlings- og afsætningsadresser, dvs. data som kan henføres til den fysiske person og derfor skal slettes efter 2 år. Der var i alt tale om 8.873.333 taxature, som indeholdt oplysninger om kunderne og som var ældre end to år.

Efter Datatilsynets tilsyn og vurdering af omfanget af personoplysninger, der ikke var behandlet korrekt efter GDPR-reglerne, har Datatilsynet derfor politianmeldt Taxa 4x35. Politiet skal nu tage stilling til, om der skal rejses sigtelse mod taxaselskabet. 

Politianmeldelsen er den første af sin art efter, at de nye GDPR-regler trådte i kraft. Da det er domstolene, som i sidste ende skal tage stilling til størrelsen af en evt. bøde, er der endnu for tidligt at udtale sig om et størrelsen af et fremtidigt bødeniveau.

Lund Elmer Sandager følger de nuværende sager, og vi vender tilbage med mere information, når der tegner sig et klarere billede af bødeniveauet. Hvis du har spørgsmål til GDPR-reglerne, er du velkommen til at kontakte vores GDPR-specialist Torsten Hylleberg