Nyheder

Fokus på Compliance og AI ved TELFAs forårskonference i Warszawa

Publiceret
24 Jun 2019
Lund Elmer Sandager mødtes med 70 advokater fra 27 jurisdiktioner i Warszawa den 13.-14. juni ved TELFAs (Trans European Law Firm Alliance) årlige forårskonference for at udveksle viden og diskutere forskellige compliance-temaer og fremkomsten af kunstig intelligens (AI) i advokatbranchen.

Værten for konferencen var GWW, som er et af Polens største advokatfirmaer og TELFAs eneste polske repræsentant.

Compliance i Europa

Den første dag var afsat til forskellige compliance-emner i hele Europa. Piotr Świstak fra GWW's New Technologies-afdeling holdt et oplæg om de største udfordringer, som GDPR rejser i forhold til risikoen for cyberangreb og beskyttelse af persondata.

Rafał Pietruszewski (GWW) drøftede de risici, som bestyrelsesmedlemmer står overfor i lyset af både de civilretlige og strafferetlige sanktioner, der kan opstå i henhold til Polens konkurslovgivning.

Jacek Olma (GWW) og Karolina Kołban (GWW) drøftede de nye regler for kollektive enheders forpligtelser i forbindelse med antikorruption, herunder behovet for whistleblower-systemer og behovet for effektive politikker og procedurer til at undersøge emner, afsløret af whistleblowers.

Tomasz Krzywański (GWW) forklarede de stigende risici, som polske virksomheder står over for med hensyn til overholdelse af skat - transaktionspriser, moms, GAAR (General Anti Avoidance Rules) og de nye tilbageholdelsesregler og obligatoriske oplysningsregler.

Med Bartłomiej Wyjatek (GWW) som ordstyrer blev konferencen om compliance afsluttet med en paneldiskussion med repræsentanter fra TELFAs medlemmer i Tyskland, Storbritannien og Polen om virksomheders selskabsformer.

"Det er en stor fornøjelse for GWW at være vært for TELFAs forårskonference og at forbedre vores ekspertise inden for compliance med erfaringerne fra TELFA-medlemmer i andre jurisdiktioner. Mere end nogensinde er Compliance en international disciplin, hvor tæt samarbejde mellem jurisdiktioner er påkrævet," sagde Aldona Leszczyńska, partner hos GWW.

LegalTech (jura og teknologi) og AI

Efter en intensiv "Design Thinking"-session på konferencens anden dag, hvor TELFA-medlemmer kom med forslag til fortsat udvikling og forbedring af netværket, var der en debat om LegalTech og fremtidens kunstige intelligens og lovgivning om kunstig intelligens (AI).

Efter en detaljeret gennemgang af, hvad der er opnået med kunstig intelligens hidtil og udviklingen de næste 2-3 år af Dr. Aleksandra Przegalińska, AI-ekspert, MIT og Kozminski University PX, var der en paneldiskussion om AI inden for advokatbranchen mellem Marcin Zręda, strategidirektør for Legal & Corporate Market i Wolters Kluwer, Maciej Troć, administrerende direktør og grundlægger af IUS.AI og Sebastian Grzywacz, chef for Antalis polske juridiske afdeling og grundlægger af legaldpt.com, med Piotr Świstak fra GWW som ordstyrer.

De debatterede emner understregede behovet for gennemsigtighed, herunder hvordan de anvendte algoritmer rent faktisk virker, om en forbruger har at gøre med en maskine eller et menneske, behovet for mere mangfoldighed (både køn og etnicitet) i den nuværende og fremtidige udvikling af AI for at undgå algoritmisk partiskhed og vigtigheden af ​​ansvarlighed og den rolle, som advokater bør påtage sig.

"Jeg er overbevist om, at problemet med partiskhed i AI vil blive løst inden for de næste 2-3 år eller at vi i det mindste vil vi have gode værktøjer til at begrænse det", forklarede Dr. Przegalińska.

Konferencens anden dag blev afsluttet med en præsentation af Tadas Vilčinskas fra LEXTAL, TELFA-medlemfra Litauen, om en LegalTech-løsning, som han har udviklet for at forbedre de internationale gældsgenopretningsprocesser og effektivitet.

Efter konferencen deltog advokaterne fra TELFA i diverse arbejdsgrupper (Corporate, Tax, Financial Services, Real Estate og Employment) og fortsatte deres tværgående jurisdiktionsarbejde og udviklingen af ​​produkter til deres kunder.

Netværksmøde i TELFA til oktober

Det årlige TELFA-konference i oktober 2019 for yngre advokater fra de 27 medlemslande vil også fokusere på LegalTech.

"Netværkets fokus på LegalTech afspejler, sammen med lanceringen tidligere i år af et nyt omfattende extranet, som allerede anvendes af mere end 200 TELFA-advokater i hele Europa, medlemmernes engagement for at forstå relevansen af ​​og vedtage de juridiske værktøjer, der er tilgængelige for os, til at forbedre vores service til vores kunder, samt at kunne rådgive vores kunder om den digitale udvikling eller nærmere betegnet, tekniske revolution i deres virksomheder," sagde Richard Isham, formand for TELFA.

 

Om TELFA

Lund Elmer Sandager er den danske repræsentant i TELFA (Trans European Law Firm Alliance), der er et netværk, etableret i 1989, med uafhængige europæiske advokatfirmaer fra 27 lande og med over 1.000 advokater: www.telfa.law