Nyheder

Forventet ændring af forsikringsformidlingsloven får direkte betydning for kreditinstitutter og investeringsselskaber

Publiceret
1 Feb 2019
Finanstilsynet har den 2. januar 2019 fremsat et høringsforslag, der bl.a. inkluderer et forslag til ændring af lov om forsikringsformidling, der vil få direkte betydning for kreditinstitutter, der yder accessorisk forsikringsformidling. Ændringen vil – hvis lovforslaget bliver vedtaget – betyde, at kreditinstitutter fremadrettet skal registreres og have tilladelse som forsikringsformidlere hos Finanstilsynet.

Der har med den nye lov om forsikringsformidling, der trådte i kraft den 1. oktober 2018, hersket tvivl om, i hvilket omfang kreditinstitutter, der tilbyder forsikring som en ”accessorisk ydelse” til kreditinstituttets øvrige produkter, er omfattet af loven.

Tvivlen skyldes, at kreditinstitutter udtrykkeligt er undtaget fra lovens definition af ”accessorisk forsikringsformidling”, men samtidig fremgår det af forslaget til forsikringsformidlingsloven, at kreditinstitutter og investeringsselskaber ikke er omfattet af loven, hvis den ydelse, de leverer, alene er ”accessorisk”.

Dette har i branchen givet anledning til tvivl om, hvorvidt kreditinstitutter alligevel kan være accessoriske forsikringsformidlere, eller om forsikringsformidlingsloven indeholder en (uskreven) undtagelse for kreditinstitutter, der tilbyder accessoriske forsikringsydelser.

Finanstilsynets ændringsforslag gør op med denne usikkerhed, da ændringsforslaget indeholder en ændring af definitionen af forsikringsformidlere, hvorefter kreditinstitutter og investeringsselskaber, der mod aflønning indleder eller udøver forsikringsformidling, fremadrettet udtrykkeligt vil blive betragtet som (egentlige) forsikringsformidlere.

Dette vil betyde, at kreditinstitutter og investeringsselskaber, der udøver forsikringsformidling, vil blive omfattet af forsikringsformidlingslovens krav om registrering og tilladelse hos Finanstilsynet, kompetencekrav mv. Dette gælder således også, selvom den forsikringsformidling, som kreditinstituttet eller investeringsselskabet udøver, alene er en ”tillægsydelse” (accessorisk ydelse) til som kreditinstituttets eller investeringsselskabets øvrige ydelser og produkter.

Lovforslaget forventes fremsat den 27. februar 2019 og Lund Elmer Sandager følger den videre udvikling tæt.

Har du spørgsmål til den nye forsikringsformidlingslov, herunder hvad ovennævnte ændringsforslag betyder for din virksomhed, er du velkommen til at kontakte advokatfuldmægtig Anders Linde Reislev på +45 33 300 296 eller alr@les.dk.