Nyheder

Digital markedsføring og persondataforordningens ikrafttrædelse – er I klar?

Publiceret
18 Okt 2017
Den 25. maj 2018 træder den nye persondataforordning i kraft. Mange virksomheder er endnu ikke klar til de skærpede krav til virksomhedernes behandling af persondata som forordningen vil indebære, hvor der især kan være særlige udfordringer på marketingfronten.

Manglende forberedelse kan potentielt have store konsekvenser for den enkelte virksomhed. Overtrædelser af den nye persondataforordning kan sanktioneres med bøder på op til 20 millioner euro eller 4 procent af virksomhedens samlede globale omsætning. 

Lund Elmer Sandager har indgået et samarbejde med Twins Solutions – et samarbejde der har fokus på, at virksomheders digitale markedsføring opfylder persondataforordningens krav. Vi løser de relaterede udfordringer ved anvendelse af følgende tre-trins proces: 

Trin 1: Analysen

Processen starter med, at vi analyserer dit website og din anvendelse af tredjepartstjenester i din digitale markedsføring. 
Dette gøres for at identificere de områder, hvor dit dataansvar kræver særlige databehandleraftaler, forholdsregler og compliance. 

Trin 2: Gennemgangen af dit set up

Dernæst holdes et møde med Lund Elmer Sandagers certificerede IT-advokat Torsten Hylleberg og digitale specialister fra Twins Solutions. På dette møde vil vi gennemgå dit set up og præsentere dig for de aktiviteter, som vi anbefaler, at du iværksætter for kunne opfylde den nye persondataforordnings krav til dine digitale markedsføringsaktiviteter. 

Trin 3: Handlingsplanen

Slutteligt får du udleveret en handlingsplan, der beskriver hvad du bør foretage dig for at være forberedt på persondataforordningens ikrafttrædelse den 25. maj 2018. 
Handlingsplanen giver din virksomhed en opgaveliste, som kan overdrages til de ansvarlige medarbejdere. Derudover har du et fundament for, hvem af dine samarbejdspartnere som du skal indgå en databehandleraftale med. 

Du kan læse mere og skrive dig op til at blive kontaktet for at høre mere om forløbet på Twins Solutions hjemmeside.