Nyheder

Handlingsplan for 2017 i forhold til databeskyttelsesforordningen

Publiceret
13 Feb 2017
Artikel 29-gruppen har vedtaget en handlingsplan for 2017 i forhold til den generelle databeskyttelsesforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018.

Handlingsplanen bygger videre på de fire prioriteter, som gruppen havde for 2016, samt lægger op til nye mål og prioriteter på en række centrale områder.

I løbet af 2017 vil Artikel 29-gruppen:

  • Følge op på de tre vejledninger, der blev vedtaget i december 2016. Disse er: Vejledning om Retten til Dataportabilitet, Vejledning om Databeskyttelsesrådgivere og Vejledning om Den Ledende Tilsynsmyndighed.
  • Afslutte arbejdet med en række emner fra handlingsplanen for 2016. Dette inkluderer en afslutning af arbejdet med at udarbejde Vejledning om Certificering, Vejledning om Konsekvensanalyser, Vejledning om Administrative Bøder, oprettelse af Databeskyttelsesrådet og forberedelser i forhold til one-stop-shop mekanismen og sammenhængsmekanismen.
  • Påbegynde arbejdet med tre nye vejledninger - Vejledning om Samtykke, Vejledning om Profilering og i anden halvdel af 2017 en Vejledning om Kravet om Gennemsigtighed ("transparency").
  • Arbejde på at få opdateret allerede eksisterende udtalelser mv. om Overførsler af Personoplysninger til Tredjelande og Anmeldelser om Brud på Persondatasikkerheden.

Gruppen vil også afholde en ”Fablab” workshop i Bruxelles den 5. og 6. april 2017, hvor relevante interessenter vil kunne fremkomme med deres synspunkter og kommentarer til nye emner, der skal prioriteres i forbindelse med implementeringen af databeskyttelsesforordningen. Herudover afholdes en interaktiv workshop den 18. og 19. maj 2017, hvor ikke EU-samarbejdspartnere kan fremkomme med synspunkter om databeskyttelsesforordningen og Artikel 29-gruppens rolle i den forbindelse.

Den nye handlingsplan vil løbende blive revurderet og suppleret i 2018. Lund Elmer Sandager følger udviklingen.

Hvis du har konkrete spørgsmål eller ønsker yderligere information om forordningen, er du velkommen til at kontakte certificeret IT-advokat Torsten Hylleberg