Nyheder

Lund Elmer Sandager vinder sag om overpris som følge af fejlbehæftet valuarvurdering

Publiceret
4 Mar 2019
Sagen handlede om, hvorvidt køberne havde betalt en overpris ved køb af deres andelsboliger som følge af, at den udarbejdede valuarvurdering efterfølgende viste sig at være fejlbehæftet.

Landsretten indleder med at konstatere, at en valuarvurdering af en andelsboligforening er udtryk for et skøn, hvor ikke mindst vurderingstidspunktet, de aktuelle markedsforhold, ejendommens særegenhed og antallet af referencehandler har betydning for vurderingen. Så længe valuaren har inddraget de korrekte faktiske oplysninger, bør der derfor udvises tilbageholdenhed med at tilsidesætte et sådant skøn. Dette er i overensstemmelse med gældende praksis, hvor domstolene har afvist at tilsidesætte valuarernes skøn.

Landsretten konstaterer herefter, at valuaren i valuarvurderingen fejlagtigt havde taget udgangspunkt i en markedsleje, hvor lejen skulle være fastsat efter boligreguleringslovens regler. På den baggrund fandtes valuarvurderingen at være fejlbehæftet, således at ejendommen var vurderet for højt, og denne fejl fandtes at være ansvarspådragende for valuaren.

Landsretten fandt herefter, at sælgerne var forpligtet til at tilbagebetale overprisen, og at valuaren var erstatningsansvarlig overfor køberne, hvorfor køberne fik fuldt medhold i kravet overfor såvel sælgerne som valuaren. Dette var en stadfæstelse af byrettens dom.

I det indbyrdes forhold mellem sælgerne og valuaren fandt landsretten, at kravet om tilbagebetaling af overprisen måtte anses for at være et tab for sælgerne, og at valuaren også var erstatningsansvarlig overfor sælgerne, hvorfor valuaren blev tilpligtet at friholde sælgerne i det indbyrdes forhold mellem sælgerne og valuaren. Dette var en ændring af byrettens dom, og forekommer at være en ændring af den hidtidige retstilstand.

Sagen var udvalgt som prøvesag i et større sagskompleks med flere tilsvarende sager. Køberne har under sagen været repræsenteret af advokat Lise Møller Zinck. Hvis du har spørgsmål til sagen eller andre spørgsmål til boligudlejning, er du velkommen til at kontake Lise på lmz@les.dk eller 33 300 246. 

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille Vimeo videoer
Nødvendig for at afspille YouTube videoer