Nyheder

Ny betænkning om persondataforordningen

Publiceret
15 Jun 2017
Betænkning nr. 1565/2017, som udkom den 24. maj, beskriver, hvordan de nye regler fra EU om databeskyttelse vil påvirke den danske lovgivning. Regeringen agter - på baggrund af betænkningen - at fremsætte et lovforslag om danske særregler – herunder en ny persondatalov.

Betænkningens formål er at sikre, at dansk lovgivning kan indrettes i overensstemmelse med persondataforordningens bestemmelser. Forordningen vil træde i kraft den 25. maj 2018. 

Den nye persondataforordning vil bl.a. medføre:
• en forhøjelse af strafferammerne for bøder, hvis reglerne brydes.
• at offentlige myndigheder og nogle private virksomheder skal udpege en databeskyttelsesrådgiver, som skal sikre, at forordningens regler overholdes.
• at virksomheder og myndigheder skal indberette sikkerhedsbrud til Datatilsynet.