Nyheder

Tinglysningsafgiftsloven ændres pr. 1. juli 2019

Publiceret
28 Jun 2019
Den 1. juli 2019 træder en ændring af tinglysningsafgiftsloven i kraft. De nye regler indebærer bl.a., at afgiften for tinglysning af pant i fast ejendom nedsættes og tidligere betalt tinglysningsafgift i flere tilfælde kan genbruges.

Grundafgiften for tinglysning af pant i fast ejendom nedsættes fra 1.660 kr. til 1.640 kr., og den variable afgift nedsættes fra 1,5 % til 1,45 % af det pantsikrede beløb.

I forbindelse med lovændringen udvides muligheden for at ”genbruge” en tidligere betalt tinglysingsafgift, således at hovedstolen på pantebreve, ejerpantebreve og kreditforeningspantebreve, som aflyses i forbindelse med tinglysning af nyt pant, kan modregnes i det nye pantsikrede beløb, som tinglysningsafgiften beregnes på baggrund af. Tidligere var det alene muligt at foretage modregning for bestemte pantebreve, ligesom det for visse pantebreve alene var muligt at foretage modregning for restgælden på pantebrevet og ikke for hovedstolen. 

Med lovændringen vil tinglysning af en respektpåtegning på pant i fast ejendom fremadrettet udløse betaling af en grundafgift på 1.640 kr., ligesom der indføres betaling af en grundafgift på 1.640 kr. ved tinglysning af underpant i ejerpantebreve i fast ejendom og ved videreoverdragelse af et allerede tinglyst underpant i et ejerpantebrev til en anden panthaver. Disse tinglysingsekspeditioner har tidligere været afgiftsfrie.

Lund Elmer Sandager rådgiver om alle forhold vedrørende fast ejendom. Hvis du har spørgsmål til reglerne, så kontakt advokat Lise Møller Zinck på lmz@les.dk / tlf. 22797813 eller Mathias Toxværd på mto@les.dk / tlf. 61701448.