Henrik Høpner

partner, advokat (H)
Telefon
+45 33 300 207

Henrik Høpner er højt specialiseret indenfor tre områder: Strafferet som forsvarsadvokat, fast ejendom og konkurskarantæne.

Henrik har været advokat i en lang række højt profilerede sager som Danmark største miljøsag og skraldesagen. Indenfor fast ejendom bliver han brugt som ekspert af flere medier.

Derudover har Henrik modtaget Advokatsamfundets Fonds Hæderspris. I den forbindelse udtalte Advokatrådsformand advokat Søren Jenstrup: "Med sit formidable kommunikationstalent og sin brændende indsats for både advokatstanden og advokatbranchen har vores legatmodtager en stærk plads i ikke kun kollegernes, men også den brede befolknings bevidsthed"
 

Baggrund

Møderet

Højesteret 1998

Uddannelse

Beneficium 2001
Voldgiftsdommer
Advokat 1993
Cand.jur., Københavns Universitet 1990

Tillidsposter

Særligt sagkyndigt medlem af Klagenævnet for Beskikkede Byggesagkyndige
Medstifter og formand for Danske Boligadvokater 2000-2010
Medlem af Udvalget om Erstatningsansvar ved Rådgivning om Finansielle Produkter

Bestyrelsesposter

Bestyrelsesmedlem i Landsforeningen af Forsvarsadvokater        

Politiklagerådet

Har derudover deltaget i en lang række udvalg og arbejdsgrupper som Advokatrådet, Advokatrådets Responsumudvalg, Advokatrådets Uddannelsesudvalg, Tinglysningudvalget, Følgegruppen på Huseftersynsordning, Strukturudvalget og Justitsministeriets Kursusudvalg.

Undervisningserfaring

Afholder kurser for både private/virksomheder og advokater i køb og salg af fast ejendom, andelsboliger, tinglysning, lejeret, erhvervslejeret, arv og testamente.

Medlemskaber

Højeteretsskranken
Danske Advokater 
Landsforeningen af Forsvarsadvokater