Morten Schwartz Nielsen

partner, advokat (H)
Telefon
+45 33 300 271
'very professional in his work' and is noted for his expertise in commercial disputes and bankruptcy-related cases; he acted for Siemens in liability proceedings related to the bankruptcy of an IT factory, and also represented an investor in a class action brought against OW Bunker.
”Quick responses and good service”
Legal Comprehensive "Top 100 Lawyer in the World 2018"
"Responsible, professional"

Morten Schwartz Nielsen arbejder med alle aspekter af erhvervslivets forhold og er højt specialiseret indenfor finansieringsret - særligt leasing, og har skrevet flere artikler og bøger indenfor dette emne - senest den nye udgave af Finansiel leasing fra 2017. Morten arbejder derudover med selskabsretlige spørgsmål, køb og salg, bestyrelsesarbejde og distributionsaftaler.

Morten har speciale i komplekse tvister, hvad enten det er retssager eller voldgiftssager, herunder udfærdige en strategi for sagens førelse, vurdere mulighed for et succesfuldt udfald og styre sagens gang. Morten har ført et betydeligt antal sager, herunder omkring rådgiveransvar, ansvar i forbindelse med ophør af kontrakter, eneforhandleraftaler, erstatningsansvar udenfor kontrakt, graveskader, M&A-tvister og finansieringsaftaler.

Morten har været konstitueret landsdommer, og den særlige erfaring giver en særlig indsigt i hvordan en rets- eller voldgiftssag mest effektivt gennemføres.

Morten arbejder for en lang række virksomheder - særligt indenfor den finansielle sektor og har solid erfaring med sager på tværs af landegrænser.Derudover har Morten et betydeligt antal bestyrelses- og tillidsposter og modtog i 2009 legatet for en ekstraordinær indsats til gavn for Advokatstanden.

 

Baggrund

Møderet

Højesteret 2009
Landsret 2004

Uddannelse

Executive Board Programme, Scandinavian Executive Institute - INSEAD, 2019
Negotiation course, Harvard University 2018
Diploma in Business Excellency (DBE), Copenhagen Business School 2014
Columbia Business School 2013
Law Firm Management 2012
Advokat 2004
Cand.jur., Københavns Universitet 2001

Tidligere beskæftigelse

Konstituret Landsdommer Østre Landsret 2017
Danders & More (Osborne Clarke)
Advokatfirmaet Jan Anker Rasmussen

Bestyrelsesposter

Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab
Acea Capital A/S (Formand)
Acea Systems A/S (Formand)
Acea Digital ApS (Formand)
H.H. Mejer Holding ApS (Formand)
Repay Finance A/S (Formand)
Velkommen A/S (Formand)
Moneytor ApS (Formand)
Bonuslån ApS (Formand)
Kredita A/S (Formand)
Lindhardt A/S
Boris Holding ApS
Botech Bolig- og Erhvervsteknik ApS
Folmers VVS A/S
Thaysen & Co. A/S
 

Tillidsposter

Advokatsamfundet, procesretsudvalget, 2012-
Censor på jurauddannelsen, Københavns Universitet, 2015-
Formand for Foreningen af advokater og advokatfuldmægtige, 2006-2010
Næstformand for Foreningen af advokater og advokatfuldmægtige, 2004-2006
European Young Bar Association, vicepresident, 2008-2010

Undervisningserfaring

Jurainstituttet, 2015-
Københavns Universitet, obligationsret, ejendomsret, procesret, 2004-2010
Syddansk Universitet, International Trade Law Dispute resolution, 2007-2008
Syddansk Universitet, Coach for SDU team in Wilhelm C. Vis Moot Court Competition, 2006 - 2015

Publikationer

 • Operationel Leasing - en definition, Erhvervsjuridisk tidsskrift 2017, s. 68 (ET.2017.68)
 • Enforcement of Judgements and Arbitral Awards, Denmark, Thomson Reuters, maj 2017
 • What lies beneath: Who bears the liability for Initial Public Offering, Expert view in Corporate Dispution Resolution magazine, maj 2016
 • Leasinggivers forpligtelser ved indgåelsen af leasingaftaler - er disse ændret i forbindelse med U 2013.2041H?, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2014 s. 149 (ET.2014.159)
 • A greener pasture?, Expert view i Corporate Dispute Resolution Magazine, oktober 2014
 • The Q&A guide to Dispute Resolution in Denmark 2014-2015, Practical Law/Thomson Reuters
 • The Q&A guide to Arbitration in Denmark 2014-2015, Practical Law/ Thomson Reuters
 • Brug pausen som et effektivt værktøj, Advokaten nr. 9, 2013
 • Opkræves de rigtige omkostninger, Advokaten nr. 3, 2013
 • Refinansiering af leasingaftaler - en analyse af Højesterets dom trykt i U 2012.177H, Erhvervsjuridisk tidsskrift 2012 s- 112 (ET.2012.119)
 • Et overblik over anvendelsen af den internationale køberetskonvention, CISG, Erhvervsjuridisk tidsskrift 2009 s.359 (ET.2009.259)
 • Værneting for lejeretlige krav - den forenklede inkassoproces, Ugeskrift for retsvæsen 2007 s. 162 (U.2007B.162)
 • Gruppesøgsmål i Danmark, International Litigation News, September 2007, p. 50

Bøger

Referencer

Granskning af TV2/Danmark A/S
Rekonstruktion af Scan Energy
Flere afgørelser trykt i Ugeskrift for Retsvæsen

Medlemskaber

Dansk forening for voldgift
Foreningen af procedureadvokater
Danske Advokater
Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA)
American Bar Association

Sprog

Skandinavisk
Engelsk

Download Dispute Resolution 2017