Nyheder

COVID-19: Muligheder for selvstændige og mindre erhvervsdrivende

Publiceret
25 Mar 2020
Folketinget har som følge af COVID-19 fremlagt en række økonomiske hjælpepakker til selvstændige, der skal forsøge at sikre eksistensen for dem, der er mest berørt af corona-krisen. Det kan dog især som SMV være svært at navigere mellem de mange forskellige muligheder, der er præsenteret og hvordan man får del af hjælpepakkerne. Vi giver dig i denne artikel et overblik over de ordninger, der er særlig relevante for SMV’er.

Overblik over hjælpepakker

 1. Ret til sygedagpenge fra dag 1 for virksomheder og selvstændige.
 2. Kompensationsordning for selvstændige erhvervsdrivende ved omsætningsnedgang.
 3. Kompensationsordning for refusion af faste udgifter til særligt hårdt ramte virksomheder.
 4. Midlertidig forlængelse af betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og B-skat.

Kan du søge om kompensation for flere ordninger?

Finansministeriet har oplyst, at det endnu ikke er sikkert, hvorvidt der kan søges om kompensation på flere forskellige ordninger. Det er dog vores vurdering på det foreliggende grundlag, at du som selvstændige kan søge om både kompensation for faste udgifter og omsætningstab.

Ret til sygedagpenge fra dag 1 for virksomheder og selvstændige

Folketinget har indført en udvidet ret for arbejdsgivere til refusion for løn eller sygedagpenge og for selvstændige til sygedagpenge for visse typer fravær som følge af corona-krisen.

Arbejdsgivere får fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021 en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, der er fraværende som følge af COVID-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær.

Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. COVID-19. En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag. Desuden kan der udbetales refusion til arbejdsgiver for ansatte i hjemmeophold, når lovens nærmere betingelser er opfyldte. Tilsvarende vil selvstændige erhvervsdrivende i hjemmeophold kunne få sygedagpenge.

Kompensationsordning for selvstændige erhvervsdrivende ved omsætningsnedgang

Hvis COVID-19 har ført til et omsætningstab i din virksomhed på mindst 30 %, kan du som selvstændig erhvervsdrivende få kompensation. Kompensationsordningen gælder som udgangspunkt på tværs af alle brancher.

Du er som SMV omfattet af kompensationsordningen, hvis:

 1. COVID-19 har ført til et omsætningstab i din virksomhed på mindst 30 %.
 2. Din virksomhed har haft en omsætning på mindst kr. 15.000 om måneden i en forudgående periode.
 3. Du ejer mindst 25 % af virksomheden, og du arbejder selv i virksomheden.
 4. Du og/eller virksomheden er registreret i CPR- og CVR-registrene.
 5. Din virksomhed maksimalt har 10 ansatte
 6. Din virksomhed har været registreret senest den 1. februar 2020.

Kompensationsordningen gælder fra og med 9. marts til og med 9. juni 2020, og herudover gælder følgende for ansøgningerne:

 1. Ansøgning om lønkompensation vil foregå digitalt, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.
 2. Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet.
 3. Ansøgninger modtages ikke før ordningen åbnes. Der arbejdes på, at dette sker snarest.

Hvordan udregnes kompensationen? 

Kompensationen vil udgøre 75 pct. af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned (pr. CPR-nummer, hvor der er flere ejere). Hvis du som selvstændig har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 pct., svarende til 46.000 kr. pr. måned. Kompensationen er skattepligtig.

Du vil ikke kunne få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige støtteordninger indført som følge af COVID-19.

Hvilke dokumentationskrav skal opfyldes for at benytte ordningen? 

For at modtage kompensation er det et krav, at der skal følge en tro- og loveerklæring med indmeldelsen af et forventet omsætningstab. Virksomhedsejeren skal ligeledes begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19.

Virksomhedsejeren skal efterfølgende dokumentere et omsætningstab på over 30 pct. for den angivne kompensationsperiode i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Erhvervsstyrelsen vil pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand, og det er Lund Elmer Sandagers opfattelse efter kontakt med Finansministeriet, at der stilles krav om godkendt eller statsautoriseret revisorbistand.

Såfremt virksomhedsejeren ikke opgør et årsregnskab, skal tabsregnskabet opgøres på baggrund af momsregistreringerne til SKAT.

Hvis omsætningen ikke er faldet med 30 pct. i kompensationsperioden, skal kompensationen samt renter tilbagebetales. Kompensationen samt renter skal desuden tilbagebetales, hvis virksomhedsejerens personlige indkomst i skattesystemet for regnskabsåret 2020 overstiger 0,8 mio. kr.

En virksomhedsejer kan kun søge kompensation gennem én virksomhed, og virksomhedsejeren kan altså ikke søge kompensation gennem andre ejerforhold i andre virksomheder.

Ordningen er ikke åbnet for ansøgninger endnu, men det forventes, at dette sker snarest. Det bliver oplyst på virksimhedsguiden.dk, når der er åbent for ansøgninger.

Kompensationsordning for refusion af faste udgifter til særligt hårdt ramte SMV’er

Som virksomhed har du mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for din virksomheds faste udgifter. Det gælder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing af biler).

Kompensationsordningen er stadig under behandling i Folketinget. Det er forventeligt, at det er en betingelse for kompensation, at virksomheden kommer til at opleve et fald i omsætningen på mere end 40 % som følge af corona-krisen, og at de faste udgifter i perioden 9. marts 2020 til 9. juni 2020 overstiger kr. 25.000.

Hvor meget kan du få i kompensation?

Kompensationen forventes fastlagt efter følgende trappemodel:

Nedgang i omsætning 40 – 60 % = kompensation 25 %
Nedgang i omsætning 60 – 80 % = kompensation 50 %
Nedgang i omsætning 80 – 100 % = kompensation 80 %

Hvornår gælder ordningen?

Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 9. juni 2020, og herudover gælder følgende for ansøgningerne:

 1. Ansøgning om kompensation vil foregå digitalt, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.
 2. Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet.
 3. Ansøgninger modtages ikke før ordningen åbnes, hvilket forventes at ske snarest.

Midlertidig forlængelse af betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og B-skat

Skat: Fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat (betalingerne for april, maj og juni) bliver midlertidigt forlænget med fire måneder. Forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen, ikke indberetningen til eIndkomst. Betalingsfristerne rykkes som følger:

 • Betalingsfristen 11. maj rykkes til 10. september.
 • Betalingsfristen 10. juni rykkes til 10. oktober
 • Betalingsfristen 10. juli rykkes til 10. november

Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt AM-bidrag og A-skat, vil blive omfattet af de lempede regler.

Fristerne for betaling af B-skat (betalingerne for april og maj) bliver midlertidigt forlænget med to måneder.

Hvilke besparende foranstaltninger kan du foretage dig udover hjælpepakkerne?

Som SMV kan du forsøge at formindske tabet ved bl.a. at:

 • Forhandle med udlejer om udskydelse eller midlertidig nedsættelse af lejeydelse
 • Forhandle lønnedgang med medarbejdere

Ansøgning om udbetaling af kompensation

Ansøgning i henhold til ovenstående hjælpepakker foregår digitalt via forskellige hjemmesider, der opereres af de pågældende resortministerier. Det er også disse, der står for selve udbetalingen, hvis en ansøgning om kompensation imødekommes.

For en samlet oversigt over hjemmesider for ansøgning til de enkelte kompensationsordninger henvises til www.virksomhedsguiden.dk.

Lund Elmer Sandager hjælper naturligvis gerne med indsamling af dokumentation til ansøgninger, hjælper med selve ansøgningsprocessen og står til rådighed for spørgsmål til hjælpepakkerne. Vi forventer, at der kommer nye tiltag og yderligere specifikationer af ordningerne, som vi følger tæt og giver jer opdateringer om løbende.

Associeret partner, advokat Sebastian Rungby og advokatfuldmægtig Christina Meyer rådgiver løbende SMV’er, der er berørt af COVID-19-situationen. Kontakt Sebastian eller Christina, hvis du har spørgsmål til din konkrete situation.

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille Vimeo videoer
Nødvendig for at afspille YouTube videoer