Nyheder

Erstatningsansvar for manglende godskrivning i leasingaftaler

Publiceret
9 Okt 2017
Højesteret afsagde den 27. september dom i en sag om erstatningsansvar for leasingtagers tab ved manglende godskrivning af værdien af tilbagetagne kopimaskiner. Højesteret fandt, at leasingselskaber og leverandør var solidarisk erstatningsansvarlige, og dommen slår fast, at slutbrugere skal godskrives værdien af nedtaget print- og kopiudstyr.

Sagen kort

XP Digital A/S og henholdsvis Xerox Financial Services Danmark A/S og Ikano Bank havde et samarbejde om indgåelse og afvikling af leasingaftaler. Aftalerne blev indgået mellem Foreningen Grønlandske Børn og henholdsvis Xerox Financial Services og Ikano Bank. XP Digital havde formidlet størstedelen af de indgåede aftaler og solgte kopimaskinerne til Xerox Financial Services og Ikano Bank, ligesom XP Digital nedtog og tilbagekøbte kopimaskinerne i forbindelse med afvikling af leasingaftalerne før deres ordinære udløb.

Spørgsmålet i sagen var, om Xerox Financial Services og Ikano Bank var forpligtede til at godskrive Foreningen Grønlandske Børn værdien af nedtagne kopimaskiner i forbindelse med førtidigt ophør af en leasingaftale og samtidig indgåelse af ny leasingaftale.

Højesterets afgørelse

Højesteret fastslog, at leasingselskaberne var kontraktretlig forpligtede til at godskrive værdien af de nedtagne kopimaskiner, at manglende godskrivning udgjorde misligholdelse af parternes aftaleforhold, og som følge heraf var leasingselskaberne erstatningsansvarlige for det tab, som leasingtager havde lidt.

Højesteret fastslog endvidere, at leverandøren havde handlet ansvarspådragende – og i strid med markedsføringslovens § 1 og § 3 – ved ikke at gøre det klart for leasingtager, hvordan der ville blive forholdt med de nedtagne kopimaskiner. Til slut konkluderede Højesteret, at der var fornøden årsagsforbindelse og at leverandøren som følge heraf var solidarisk ansvarlig med leasinggiverne.

Nye kontraktretlige overvejelser

På baggrund af Højesterets dom bør der fremover tages højde for problemstillingen, hvilke aftalevilkår, som anvendes i en leasingaftale. Kontakt advokat Morten Schwartz Nielsen eller advokat Kristian Ambjørn Buus-Nielsen og hør nærmere om, hvordan problemstillingen reguleres bedst muligt i leasingaftalen.