Nyheder

Nyt styresignal fra SKAT giver mulighed for tilbagebetaling af afgift

Publiceret
25 Sep 2019
Skat kom den 20. september med et nyt styresignal, der giver leasinggivere, der har betalt fuld registreringsafgift, mulighed for at få genoptaget deres sager helt tilbage til 1. juli 2012.

Motorstyrelsen vil nu selv tage sager op, som de er bekendt med, men henstiller til, at leasinggivere, der har betalt fuld registreringsafgift, samtidig selv undersøger, om de har nogle gamle sager liggende helt tilbage til 1. juli 2012, som kan genoptages, hvis Motorstyrelsen ikke selv genoptager sagerne.

Ændring af praksis hos SKAT

Det nye styresignal omhandler en ændring af praksis hos Skat i forhold til registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 6, 1. pkt., hvor Skat tidligere har haft en meget restriktiv praksis i forhold til ændring af leasingaftaler. Skats tidligere praksis omkring opkrævning af fuld registreringsafgift ved ikke godkendte ændringer, som ikke har betydning for den tidligere tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, ændres.

Ændringen sker på baggrund af Højesterets dom af 19. december 2017, SKM2018.77.HR , hvor Højesteret underkendte Skats hidtidige praksis i forhold til ændringer i leasingaftalen, som var uden betydning for den tilladelse til forholdsmæssig registreringsafgift, som Skat havde givet.

Lund Elmer Sandagers kommentar

Lund Elmer Sand anbefaler, at leasinggivere gennemgår eventuelle sager fra Skat herom og står til rådighed i forhold til genoptagelse af sager tilbage til 1. juli 2012, hvor leasinggivere har betalt fuld registreringsafgift.

Det nye styresignal forventes at træde i kraft 1. januar 2020. Læs mere om det nye styresignal fra SKAT her.

Du er velkommen til at kontakte associeret partner, advokat (L) Kristian Ambjørn Buus-Nielsen eller partner, advokat (H) Morten Schwartz Nielsen, hvis du har brug for rådgivning omkring leasing.