Nyheder

Strejke og lockout - indflydelse på indgåede aftaler og levering

Publiceret
27 Mar 2018
Det er ikke nogen hemmelighed, at der lige nu verserer en tvist mellem regeringen og de offentlige ansatte om de nye lønoverenskomster. De offentlige ansatte truer med at strejke, og de offentlige myndigheder truer modsvarende med lockout. En realisering af dette kan påvirke din virksomheds aktiviteter, hvorfor det er vigtigt, at du kender reglerne og gennemgår aftalegrundlaget i dine kontrakter.

Hvad sker der, hvis du ikke kan levere under en strejke eller lockout?

Hvis lockouten bliver en realitet, finder den tidligst sted den 10. april 2018 og rammer omkring 440.000 offentlige ansatte samt deres samarbejdspartnere, herunder leverandører til offentlige myndigheder.

Det er klart, at strejken og lockouten sætter leverandører i en alvorlig klemme, da det bliver en umulighed at opfylde en kontrakt, hvis der ikke er nogle at levere til.

I tilfælde af strejke og lockout bliver spørgsmålet, om leverandørerne bliver ramt af de almindelige misligholdelsesbeføjelser, altså erstatning, ophævelse, forholdsmæssigt afslag i prisen, osv. eller om leverandøren kan beskytte sig imod misligholdelsesbeføjelserne på forhånd i tilfælde af strejke og lockout, da situationen jo ikke er selvforskyldt.

Omvendt er det også et spørgsmål, om leverandøren har ret til erstatning i og med at der ikke kan leveres.

Force majeure

I dansk ret gælder der et princip om force majeure.

Force majeure indebærer, at en forpligtelse forhindres at blive opfyldt pga.  udefrakommende begivenheder, så selv forsvarlige forholdsregler efter almindelig erfaring ikke kunne have sikret opfyldelse. Klassiske eksempler på disse begivenheder er naturkatastrofer, krig, terror, osv.

Force majeure er altså uforudsete begivenheder, som en part ikke kan stilles til ansvar for, da denne ikke kunne forhindre eller forebygge begivenheden.

Force majeure er ulovbestemt. Det betyder, at force majeure ikke direkte står skrevet i loven, men at det kan aftales ved aftalens indgåelse.

Parterne skal derfor have aftalt en klausul om force majeure i kontrakten, eller i deres almindelige betingelser, før at en part kan påberåbe sig princippet. Det skal endvidere tydeliggøres, at strejke og lockout skal være omfattet af klausulen . Strejke og lockout vil i de fleste tilfælde være omfattet, men bør for alle tilfældes skyld udtrykkeligt aftales.

Hermed kan kontrakten være grundlag for, at strejke og lockout er en uforudset begivenhed, som ingen af parterne kan stilles til ansvar for eller kunne have forhindret.

Når ingen af parterne i kontraktforholdet er i tvivl om force majeure klausulens indhold og omfang, giver en klausul om force majeure ansvarsfrihed for den forpligtede part i tilfælde af strejke og lockout. Leverer du, eller modtager du leveringer fra en offentlig virksomhed, som kan blive omfattet af strejken eller lockouten, er det derfor væsentligt at gå igennem aftalegrundlaget.

Lund Elmer Sandagers kommentar

Lund Elmer Sandager følger udviklingen af sagen på tæt hånd og hjælper gerne med at sikre, at du og din virksomhed stilles bedst muligt i forbindelse med den eventuelle forestående, omfattende konflikt på det danske arbejdsmarked.

Hvis du har spørgsmål til denne artikel eller spørgsmål i forbindelse med dine rettigheder under den eventuelle strejke og lockout, er du velkommen til at rette henvendelse til partner, advokat David Frølich på 33 300 281/dfr@les.dk eller til advokat Julie Flindt Rasmussen på 33 300 227/jfr@les.dk.