Nyheder

Højesteret frifinder Jyske Bank i renteswapsag

Publiceret
14 Sep 2017
Lund Elmer Sandagers advokat, Philip Baruch, repræsenterede Jyske Bank i den principielle sag mod Andelsboligforeningen Engskoven, hvor banken netop er blevet pure frifundet.

Andelsboligforeningen havde nedlagt påstand om, at Jyske Banks rådgivning havde været mangelfuld, hvorefter renteswapaftalen skulle tilsidesættes eller ophæves. Samtidig nedlagde andelsboligforeningen påstand om, at Jyske Banks rådgivning var ansvarspådragende og krævede erstatning på over 22 mio. kr.

Højesteret afsagde dom tirsdag den 12. september, der stadfæstede Vestre Landsrets dom om, at Jyske Banks rådgivning ikke medfører ophævelse af renteswapaftalen. Samtidig var Højesterets syv dommere enige i, at Jyske Banks rådgivning om renteswaplånet ikke var mangelfuld.

Højesterets dom forventes at få indflydelse på en lang række allerede anlagte sager mod banker.