Nyheder

Ny lovændring afskaffer iværksætterselskaber

Publiceret
11 Apr 2019
Folketinget har den 9. april 2019 vedtaget en lovændring, der afskaffer iværksætterselskaber, ligesom kapitalkravet for anpartsselskaber nedsættes fra kr. 50.000 til kr. 40.000.

Baggrund

Lovændringerne i selskabsloven og årsregnskabsloven er vedtaget på baggrund af en analyse af iværksætterselskaber (IVS), offentliggjort af Erhvervsstyrelsen. Analysen konkluderer, at iværksætterselskaber i større grad end forventet har medført forhøjet risiko for svig, som opleves i høj grad i iværksætterselskaber, bl.a. vedrørende skat og moms. Ligeledes konkluderes det, at antallet af selskaber, sendt til tvangsopløsning, er steget som direkte konsekvens af indførelsen af iværksætterselskaber.

Det har været meget omdiskuteret, om analysen og undersøgelserne, der danner baggrund for lovændringen, har været grundig nok. Ikke desto mindre er lovforslaget nu vedtaget.

Lovændringerne overordnet

Fra og med lovens ikrafttræden er det ikke længere muligt at stifte iværksætterselskaber.

For ikke at gøre springet fra iværksætterselskab til anpartsselskab for stort, er det ligeledes vedtaget at sænke kapitalkravet for et anpartsselskab (ApS) fra kr. 50.000 til 40.000.

Inden for to år fra lovændringens ikrafttrædelsestidspunkt skal alle iværksætterselskaber på en generalforsamling beslutte at lade iværksætterselskabet omregistrere til et anpartsselskab. Såfremt et iværksætterselskab ikke senest to år fra lovændringens ikrafttræden har foretaget omregistrering til anpartsselskab, kan Erhvervsstyrelsen beslutte at sende iværksætterselskabet til tvangsopløsning. Til brug for omregistrering skal der som udgangspunkt udarbejdes en erklæring af en vurderingsmand, om hvorvidt kapitalen på kr. 40.000 er til stede. Indskud af kapitalen på kr. 40.000 kan foretages med andre værdier end kontanter.

Hvornår træder lovændringerne i kraft?

Ændringerne til selskabsloven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. I skrivende stund er lovændringerne endnu ikke bekendtgjort. Det forventes, at bekendtgørelsen finder sted inden for få dage, hvorved muligheden for at stifte iværksætterselskaber ophører.

Hvad skal du gøre?

Lund Elmer Sandager kan hjælpe med omregistrering af dit iværksætterselskab ligesom vi kan rådgive dig, hvis du overvejer at stifte et iværksætterselskab eller i øvrigt har spørgsmål til lovændringen. Kontakt i så fald associeret partner, advokat Sebastian Rungby på sru@les.dk eller på telefon 33 300 255/23 742 306.