Nyheder

Ny ordning om fremtidsfuldmagter

Publiceret
6 Sep 2017
Den 1. september 2017 trådte ordningen om fremtidsfuldmagter i kraft, der har til formål at sikre borgernes ret til selvbestemmelse over fremtidige økonomiske og personlige forhold.

Den nye ordning gør det muligt for en fuldmagtsgiver at udpege én eller flere personer som fremtidsfuldmægtige, der skal tage sig af personlige og/eller økonomiske interesser, hvis fuldmagtsgiveren på et senere tidspunkt ikke længere selv evner at varetage disse forhold. Det kan fx være som følge af svækket mental funktion, sygdom eller lignende.   

Fremtidsfuldmagten vil efter oprettelse være inaktiv i fremtidsfuldmagtsregistret og fremtidsfuldmagten vil ikke være offentlig tilgængelig.

Fremtidsfuldmagten vil først få retsvirkning, når Statsforvaltningen henter fremtidsfuldmagten og sætter den i kraft. Herefter vil fuldmagtgiverens fremtidsfuldmægtige repræsentere fuldmagtsgiveren på de områder, der er omfattet af fuldmagten.

Det kunne eksempelvis være relevant at anmode Statsforvaltningen om at lade fremtidsfuldmagten træde i kraft, hvis fuldmagtsgiveren er udsat for et trafikuheld, som efterlader fuldmagtsgiveren ude af stand til at varetage egne interesser på områderne omfattet af fremtidsfuldmagten.  

Ordningen giver som udgangspunkt alle borgere mulighed for at oprette en fremtidsfuldmagt. Det er dog et krav, at personen er fyldt 18 år og er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Fremtidsfuldmagten skal oprettes i et nyt register på Tinglysningsrettens internetportal.

Lund Elmer Sandager bemærker

Denne nye ordning vil især være relevant for personer, der er blevet diagnosticeret med en sygdom som fx demens og stadig er i stand til at handle fornuftsmæssigt. I disse situationer vil det således være muligt at træffe en beslutning om, hvem der på et senere tidspunkt skal varetage personlige og økonomiske forhold.

Ordningen vil ligeledes være interessant for personer, som ønsker at sikre varetagelsen af personlige og økonomiske interesser i tilfælde af en eventuel senere ulykke eller diagnosticeret sygdom.  

Hvis du har spørgsmål til fremtidsfuldmagter eller spørgsmål til denne artikel, er du velkommen til at kontakte advokat, Peter Sørensenps@les.dk eller +45 33 300 217.