Peter Sørensen

partner, advokat (L)
Telefon
+45 33 300 217
Sekretær

Peter Sørensen rådgiver adskillige danske selskaber og internationale koncerner inden for alle erhvervsretlige områder - med særligt fokus på selskabsret, finansieringsret, stiftelser, distribution og forhandlerforhold.

Peter har omfattende erfaring med bestyrelsesarbejde og virker i den forbindelse som bestyrelsesformand for en lang række selskaber og fonde. Rådgivningen er baseret på en solid kommerciel forståelse for og tilgang til, hvad der tjener virksomheden bedst.

Endelig rådgiver Peter i sager vedrørende generationsskifte, arveret og dødsboer og i sidstnævnte tilfælde fungerer han ligeledes som udpeget bobestyrer i større og mere komplekse boer. 

Baggrund

Møderet

Landsret 1999

Uddannelse

Law Firm Management 2013
Advokat 1998
Cand.jur., Århus Universitet 1995

Bestyrelsesposter

Lund Elmer Sandager 
A/S Rørkær, København  (Formand)
Aktieselskabet P. Hatten & Co. (Formand)
Birkhave-Fonden (Formand)
CNH Industrial Danmark A/S (Formand)
CNH Industrial Financial Services A/S (Formand)
Dansk Centralkontor for Sommerhus-Udlejning ApS (Formand)
DCSU A/S
Ejendomsselskabet Nørrebrogade 43 A/S (Formand)
Iveco Danmark A/S (Formand)
Iveco Sweden AB (Formand)
Iveco Norge AS (Formand)
Iveco Finland OY (Formand) 
Intra A/S (Formand)
L. Hasselkjær Invest ApS (Formand)
M.S. Holding A/S
Norlip A/S
Rørkærfonden (erhvervsdrivende) (Formand)
Henry og Edith Pedersens Familiefond
Lauritz Schmidts Fond
Ole Erik Andersens Fond
V. & I. Borrits Familiefond

Medlemskaber

Danske Advokater
AnsættelsesAdvokater
Danske Arveretsadvokater

Sprog

Engelsk