Nyheder

Prisfastsættelse af andelsboliger

Publiceret
29 Maj 2019
Husker du at udlevere den nye vejledning om prisfastsættelse af andelsboliger, der gælder fra 1. maj 2019?

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til køber om prisfastsættelse af andelsboliger. Vejledningen informerer både køber og sælger om, hvad overpris er, at overpris er ulovlig og hvilke konsekvenser og sanktionsmuligheder overpris medfører.

I henhold til andelsboligforeningslovens § 6, stk. 1, skal sælger, inden der indgås aftale om overdragelse af en andelsbolig, sørge for at udlevere en række dokumenter og nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og andelsboligen til køber. Sælger skal samtidig gøre køber bekendt med andelsboligforeningslovens regler om overpris, herunder maksimalprisfastsættelse ved andelsbolig, konsekvenserne ved overtrædelse af reglerne og sanktionsmulighederne i tilfælde af betaling af en overpris.

Pr. 1. maj 2019 er vejledningen om prisfastsættelse blevet tilføjet de dokumenter og oplysninger, som en sælger er forpligtet til at udlevere til en køber inden, at der indgås aftale om overdragelse af en andelsbolig i henhold til § 1 i bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. maj 2019, og vejledningen skal udleveres fra denne dato.

Tidligere skulle sælger udlevere uddrag af andelsboligforeningslovens regler om overpris for at opfylde sin oplysningspligt i forhold til at gøre køber bekendt med andelsboligforeningslovens regler om overpris. Ved at udlevere vejledningen til køber - fx ved at henvise til en hjemmeside, hvor vejledningen er tilgængelig - opfylder sælger sin oplysningspligt i forhold til andelsboligforeningens regler om overpris.

Lund Elmer Sandager rådgiver om alle forhold vedrørende køb og salg af fast ejendom. Hvis du har spørgsmål til fx andelsboliger så kontakt advokat Lise Møller Zinck på mail lmz@les.dk, telefon 22797813 eller Mathias Toxværd på mail mto@les.dk, telefon 61701448.