Nyheder

Nyt EU-direktiv om ophavsret skærper onlineplatformes ansvar

Publiceret
21 Okt 2019
Ifølge et nyt EU-direktiv, der skal være implementeret i den danske ophavsretslov inden den 15. april 2021, risikerer udbydere af onlineplatforme ansvar for ophavsretskrænkelser, hvis de ikke aktivt opsætter de fornødne sikkerhedsforanstaltninger.

Vi gennemgår i denne artikel nogen af hovedpunkterne i det nye EU-direktiv om ophavsret på det digitale indre marked, der bestemmer, at udbydere af onlineplatforme fremover på eget initiativ skal være opmærksomme på indholdet af dét, deres brugere uploader til onlineplatformen. Udbyderen skal foretage en aktiv handling for at undgå, at ophavsretligt beskyttede værker/beskyttet indhold krænkes af onlineplatformes brugere.

Onlineplatforme med brugerindhold

Onlineplatforme som for eksempel Facebook og YouTube har hidtil kunnet undgå ansvar for brugernes deling af indhold, der krænker andres ophavsrettigheder. Det nye EU-direktiv ændrer på denne retsstilling. Hovedreglen bliver fremover, at udbyderne er ansvarlige for materiale, der uploades af onlineplatformens brugere, medmindre udbyderne kan påvise, at de aktivt har opsat de fornødne sikkerhedsforanstaltninger, som det nye EU-direktiv foreskriver. Det nye EU-direktiv skal dermed sikre, at beskyttede værker, som udbyderne ikke har indhentet licens til, ikke ender på onlineplatforme, og at udbyderne straks fjerner ulovligt indhold, når de er blevet gjort opmærksom på sådant indhold.

EU-direktivet er en ændring til de nuværende regler, herunder e-handelslovens § 16, som fritager onlineplatformenes ansvar for brugernes uploadede materiale, i tilfælde, hvor udbyderen af platformen ikke er blevet gjort bekendt med det ophavsretskrænkende materiale, og hvor udbyderen har handlet straks efter at være blevet gjort bekendt med det ulovlige uploadede materiale af rettighedshaveren.

Tilladelse til tekst- og datamining

Kopiering af og udtræk fra databaser uden tilladelse vil som udgangspunkt være i strid med de gældende regler i ophavsretsloven.

Det nye EU-direktiv giver forsknings- og kulturarvsinstitutioner tilladelse til at foretage tekst- og datamining, dvs. søgning af information gennem sortering af store datamængder, og giver disse brugere ret til at kopiere og udtrække data til forskningsformål uden tilladelse fra rettighedshaverne.

Retten til at foretage tekst- og datamining vil som udgangspunkt også gælde for private og offentlige enheder, men rettighedshaverne kan i dette tilfælde forbeholde sig denne ret og forbyde brugere at foretage tekst- og datamining uden en forudgående licensaftale med rettighedshaveren til at foretage datamining.

Medier og ikke-kommerciel brug af data

Efter de nugældende regler er det ikke tilladt at kopiere hele artikler, uddrag og fotos fra online medier uden aftale med rettighedshaveren. Med direktivet indføres en særlig beskyttelse for udgivere af journalistiske publikationer. Det betyder, at der skal indgås en aftale med onlinemedier, og at disse har ret til vederlag for brugen af deres indhold.

EU-direktivet hindrer ikke privat eller ikke-kommerciel brug af nyhedsartikler mv. Der må således fortsat citeres fra artikler efter ophavsretslovens § 22. Der må dog ikke kopieres og publiceres hele eller større uddrag af artikler eller andre udgivelser uden tilladelse.

Aktiv handlepligt for udbydere

EU-direktivet betyder, at udbydere af onlineplatforme fremover har et skærpet ansvar for at sikre, at brugerne ikke uploader ophavsretligt beskyttet værker på onlineplatformene i strid med ophavsretten. Udbyderne kan dog undgå at blive erstatningsansvarlige for ophavsretlige krænkelser, hvis de kan bevise:

  • At de i overensstemmelse med ”best practice” i branchen har gjort en aktiv indsats for at opnå en tilladelse til at offentliggøre ophavsretligt beskyttelsesværker, samt
  • At de hurtigst muligt har fjernet ulovlig uploadede beskyttede værker, efter at være blevet gjort bekendt med dette, og
  • At de har gjort deres bedste for at forhindre, at ulovlig uploadede beskyttede værker uploades på platformen igen.

Lund Elmer Sandagers kommentarer

Implementeringen af EU-direktivets regler for onlineplatforme med brugergenereret indhold vil formentlig være forholdsvis omfattende og medføre strenge krav til udbyderne af onlineplatforme. For nyopstartede virksomheder vil der forventeligt være mere lempelige krav til den aktive handlepligt. Du kan læse EU-direktivet her.

Vi anbefaler imidlertid alle udbydere af onlineplatforme at skabe sig fuldt overblik over betydningerne af de nye regler for virksomhedens udbudte aktiviteter, herunder:

  • At holde sig opdateret omkring de nye regler ved eksempelvis at læse de vejledninger om det nye direktiv, som EU-Kommissionen påtænker at udarbejde.
  • At implementere de fornødne tekniske foranstaltninger for at kunne opfylde direktivets krav om handlepligt og sikre, at ulovligt uploadede beskyttede værker fjernes fra offentligheden.
  • At undersøge, hvilke aftaler/brancheaftaler mv. onlineplatformen bør tilslutte sig for at opnå licens fra rettighedshavere.
  • At opdatere licens- og brugerbetingelser, således at de regulerer brugernes adgang til at uploade ophavsretligt beskyttet materiale på onlineplatformen og beskriver vilkårene for tekst- og datamining og dermed give større sikkerhed for lovligheden af den type aktivitet.

Har du brug for rådgivning om ophavsretlige spørgsmål eller hjælp til at sikre, at du overholder reglerne i forhold til ophavsretlige beskyttede værker, er du velkommen til at kontakte Lund Elmer Sandagers specialister i IT-ret, advokat Anders Linde Reislev eller associeret partner, advokat Torsten Hylleberg.

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille Vimeo videoer
Nødvendig for at afspille YouTube videoer