Nyheder

Den nye ferielov

Publiceret
3 Dec 2018
Den 25. januar 2018 vedtog Folketinget en ny ferielov, som fundamentalt ændrer måden, hvorpå lønmodtagere optjener ferie. Ændringerne er en reaktion på EU’s arbejdstidsdirektiv og skal således sikre, at den danske lovgivning er i overensstemmelse med Danmarks EU-retlige forpligtigelser. Den nye lov er på en gang simpel, men også kompleks og kræver, at du som arbejdsgiver sætter dig godt ind i det nye regler, før den træder i kraft.

Partner, advokat Michael Møller Nielsen skriver i denne udgave af SuperAvisen om de væsentligste ændringer i den nye ferielov. Læs hele SuperAvisen her, hvor Michaels artikel er på side 26.