Nyheder

Sig goddag til den nye ferielov allerede den 1. januar 2019

Publiceret
17 Dec 2018
Med den nye ferielov bliver der indført samtidighedsferie og perioden for ferieåret, optjeningsåret og ferieafholdelsesperioden bliver ændret. Den 1. januar træder en række overgangsbestemmelser i kraft, som kan have betydning for din virksomhed.

I forbindelse med vedtagelsen af den nye ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020, blev der også vedtaget en overgangsordning, der har til formål at regulere efter hvilke regler lønmodtagerne kan afholde optjent ferie i overgangsperioden mellem den nuværende ferielov og den kommende ferielov, og hvad der skal ske med den optjente ferie, der bliver indefrosset i forbindelse med overgangen til den nye ferielov.

Den 1. januar 2019 træder følgende overgangsbestemmelser i kraft i § 48 a i den nuværende ferielov:

Ferie optjent i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 og ferie overført fra tidligere ferieår skal afholdes efter den nuværende ferielov i perioden fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020. Derefter afholder lønmodtagere ferie efter den nye ferielov, dog skal hovedferien kunne gives i sammenhæng i perioden fra den 1. maj til den 30. september 2020, og således at der indtil ikrafttrædelsen af den nye ferielov kan ske varsling af afholdelse af ferie optjent under den nuværende ordning til afholdelse inden den 30. september 2020.

Herudover træder den nye lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler i kraft.

Med denne lovs ikrafttræden etableres Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (”Fonden”), der får til opgave at forvalte de feriemidler, som lønmodtagerne på det danske arbejdsmarked optjener i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020. Ferie optjent i denne periode er de såkaldte indefrosne midler.

Fonden skal ved overgangen til samtidighedsferie løbende en gang årligt modtage arbejdsgivernes indberetninger af lønmodtagernes tilgodehavende feriemidler, der er optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, medmindre arbejdsgiverne har indbetalt midlerne til Fonden.

Fonden har til opgave at opkræve og udbetale tilgodehavende feriemidler til lønmodtagerne, når de når folkepensionsalderen eller forlader det danske arbejdsmarked.

Lund Elmer Sandager holder dig løbende orienteret om de vigtigste dele af overgangsreglerne frem til den nye ferielov er fuldstændig indført på det danske arbejdsmarked. 

Vi har tidligere afholdt et morgenmøde om de væsentlige ændringer, som du kan læse mere om her

Hvis du har spørgsmål i mellemtiden til de nye regler eller andre spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte specialister på området partner, advokat Michael Møller Nielsen eller advokat Julie Flindt Rasmussen