Nyheder

HR JURA Magasinet: Efter Ajos - har vi alle grundlæggende rettigheder?

Publiceret
24 Apr 2017
Partner, Michael Møller Nielsen og advokat, Julie Flindt Rasmussen skriver i den nyeste udgave af HR JURA Magasinet en spændende artikel om Ajos-sagen, som handler om den grundlæggende ret til ikke at blive diskrimineret på grund af alder.  

Uddrag fra artiklen:
"Den 6. december 2016 gik Højesteret i rette med EU-rettens betydelige påvirkning af og forrang for dansk ret. Højesteret afsagde en principiel og kontroversiel dom i den såkaldte Ajos-sag. Otte ud af ni Højesteretsdommere fandt stik imod EU-rettens principper, at der i en relation mellem to private parter ikke var hjemmel i dansk ret til at tilsidesætte den tidligere bestemmelse i funktionærlovens § 2a, stk. 3, til fordel for et grundlæggende EU-retligt princip om forbud mod forskelsbehandling. Men hvad får Højesterets dom af betydning for EU-ret i Danmark fremadrettet?"

Du kan læse hele artiklen her.

Hvis du har spørgsmål til udgivelsen eller andre spørgsmål af ansættelsesretlig karakter, er du velkommen til at kontakte til Michael Møller Nielsen på +45 33 300 262 (40514949) eller Julie Flindt Rasmussen på +45 33 300 227 eller sende en e-mail på mmn@lundelmersandager.dk eller jfr@lundelmersandager.dk.