Nyheder

COVID-19: Hjælpepakker til virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende

Publiceret
26 Mar 2020
Folketinget har i forbindelse med viruskrisen indført en række økonomiske hjælpepakker til virksomheder og selvstændige, der skal forsøge at sikre eksistensen for dem, der er mest berørt af viruskrisen. Lund Elmer Sandager følger situationen dagligt og tæt, og nedenfor følger en guide til ordningernes indhold samt hvordan du som virksomhed eller selvstændig kan få gavn af ordningerne.

Overblik over hjælpepakker

Der er vedtaget en række hjælpepakker og disse opdateres løbende. Nedenfor følger de pakker, som vi har vurderet er mest relevante virksomheder og selvstændige.

 1. Ret til sygedagpenge fra dag 1 for virksomheder og selvstændige.
 2. Midlertidig lønkompensationsordning til virksomheder (Trepartsaftalen)
 3. Kompensationsordning for selvstændige erhvervsdrivende ved omsætningsnedgang.
 4. Kompensationsordning for refusion af faste udgifter til særligt hårdt ramte virksomheder.
 5. Kompensationsordning til arrangører af udskudte eller aflyste arrangementer.
 6. Garantiordning for nye lån.
 7. Midlertidig forlængelse af betalingsfrister for moms, A-skat, AM-bidrag og B-skat.

Ret til sygedagpenge fra dag 1 for virksomheder og selvstændige

Folketinget har indført en udvidet ret for arbejdsgivere til refusion af løn eller sygedagpenge og for selvstændige til sygedagpenge for visse typer fravær som følge af viruskrisen.

Arbejdsgivere får fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021 en udvidet ret til refusion af løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, der er fraværende som følge af COVID-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af COVID-19.

Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgivere fra første fraværsdag for ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. COVID-19. En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag. Desuden kan der udbetales refusion til arbejdsgivere for ansatte i hjemmeophold, når lovens nærmere betingelser er opfyldte. Tilsvarende vil selvstændige erhvervsdrivende i hjemmeophold kunne få sygedagpenge.

Midlertidig lønkompensationsordning til virksomheder (Trepartsaftalen)

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af COVID-19.

Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Virksomhederne kan anvende den nye lønkompensationsordning, såfremt de fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn. Virksomhederne kan ikke få dækket de samme udgifter flere gange fra de forskellige støtteordninger indført som følge af COVID-19.

Beløbsgrænsen, der kan søges for per medarbejder per måned, er den 30. marts 2020 sat op til 30.000 kr. per medarbejder per måned. Det gælder for alle - både for dem, der har søgt, og dem, der påtænker at søge om lønkompensation. Der kan op til det maksimale beløb på kr. 30.000 søges om kompensation for 75 % af lønnen for funktionærer og 90 % af lønnen for ikke-funktionærer.

Det er regeringen og arbejdsmarkedets parter, der har indgået trepartsaftalen om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. Der tages fortsat forbehold for, at der kan ske enkelte justeringer i vilkårene for lønkompensationsordningen. Lund Elmer Sandager følger ordningen tæt, og vi er naturligvis klar med opdateringer på de justeringer, der må komme af trepartsaftalen.

Kompensationsordningen gælder fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020, og herudover gælder følgende for ansøgningerne:

 1. Ansøgning om kompensation vil foregå digitalt på www.indberet.virk.dk, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.
 2. Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet.

Kompensationsordning for selvstændige erhvervsdrivende ved omsætningsnedgang

Hvis COVID-19 har ført til et omsætningstab i din virksomhed på mindst 30 %, kan du som selvstændig erhvervsdrivende med maksimalt 10 fuldtidsansatte få kompensation.

Ordningen er målrettet virksomhedsejere. Ordningen kræver, at den selvstændige ejer mindst 25 % af virksomheden og selv arbejder i virksomheden.

Kompensationsordningen gælder fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020, og herudover gælder følgende for ansøgningerne:

 1. Ansøgning om kompensation foregår digitalt på www.indberet.virk.dk, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.
 2. Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet.

Kompensationsordning for refusion af faste udgifter til særligt hårdt ramte virksomheder

Som virksomhed har du mulighed for at ansøge om at få midlertidig kompensation for din virksomheds faste udgifter. Det gælder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing).

Kompensationsordningen er stadig under behandling i Folketinget. Det er forventeligt, at det er en betingelse for kompensation, at virksomheden kommer til at opleve et fald i omsætningen på mere end 40 % som følge af COVID-19, og at de faste udgifter i perioden 9. marts 2020 til 8. juli 2020 overstiger kr. 25.000.

Kompensationen forventes fastlagt efter følgende trappemodel:

Nedgang 40 – 60 % = kompensation 25 %
Nedgang 60 – 80 % = kompensation 50 %
Nedgang 80 – 100 % = kompensation 80 %

Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020, og herudover gælder følgende for ansøgningerne:

 1. Ansøgning om kompensation vil foregå digitalt, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.
 2. Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet.
 3. Ansøgninger modtages ikke før ordningen åbnes.

Kompensationsordning til arrangører af udskudte eller aflyste arrangementer

Arrangører af et arrangement kan søge kompensation, hvis arrangementet er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 1.000 deltagere på grund af COVID-19.

For at søge kompensation skal arrangementet være planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 9. juni 2020. Der er dog endnu ikke åbnet op for ansøgninger om kompensation for perioden den 1. april 2020 til den 8. juli 2020.

Der gælder lempede krav til deltagertallet, hvis arrangementet var målrettet særlige risikogrupper (gravide, ældre over 80 år eller kronisk syge).

Der gælder særlige undtagelser til ordningen, ligesom der er betydelige dokumentationskrav.

Ansøgning om kompensation vil foregå digitalt på www.indberet.virk.dk.

Lund Elmer Sandager er klar med rådgivning og vejledning til denne proces.

Garantiordning for nye lån

Der er pr. 18. marts 2020 etableret en garantiordning, som giver store virksomheder mulighed for at få en statsgaranti på 70 % af bankernes nye udlån til at dække omsætningstab som følge af COVID-19.

Der er desuden etableret en garantiordning på særligt favorable vilkår for små og mellemstore virksomheder. For at være omfattet af ordningerne skal virksomheden have oplevet eller forvente et omsætningstab på over 30 pct. som følge af COVID-19.

Små og mellemstore virksomheder er defineret som virksomheder der:

beskæftiger under 250 personer og har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR og/eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR.

For små og mellemstore virksomheder er det Vækstfonden, der stiller garantien, og der skal søges gennem virksomhedens bank. Der kan ikke søges direkte hos Vækstfonden.

Lund Elmer Sandager er klar med opdateringer, så snart disse foreligger.

Midlertidig forlængelse af betalingsfrister for moms, A-skat, AM-bidrag og B-skat

Skat

Fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat (betalingerne for april, maj og juni) bliver midlertidigt forlænget med fire måneder. Forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen, ikke indberetningen til eIndkomst.

Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt AM-bidrag og A-skat vil blive omfattet af de lempede regler.

Fristerne for betaling af B-skat (betalingerne for april og maj) bliver midlertidigt forlænget med to måneder.

Moms

For små og mellemstore virksomheder er afgiftsperioderne for første og andet kvartal 2020 og første og andet halvår 2020 lagt sammen.

Det betyder, at betalingsfristen for mellemstore virksomheder for første kvartal 2020 rykkes med 3 måneder. For små virksomheder rykkes betalingsfristen for første halvår 2020 med 6 måneder.

Perioderne samles, så du betaler i forlængelse af, at du indberetter 2. periode. Du kan dog fortsat indberette til de oprindelige frister og fx få negativ moms udbetalt.

Ansøgning om udbetaling af kompensation

Al ansøgning i henhold til ovenstående hjælpepakker foregår digitalt via forskellige hjemmesider, der opereres af de pågældende resortministerier. Det er også disse, der står for selve udbetalingen, hvis en ansøgning om kompensation imødekommes.

For en samlet oversigt over hjemmesider for ansøgning til de enkelte kompensationsordninger henviser vi til www.virksomhedsguiden.dk.

Lund Elmer Sandager hjælper naturligvis gerne med indsamling af dokumentation til ansøgninger, ligesom vi også gerne hjælper dig med selve ansøgningsprocessen. Kontakt Esben Hansen for at drøfte din specifikke situation nærmere.

Nyhedsbrevet er en viderebearbejdelse af tidligere nyheder om emnet. Opdateret den 1. maj 2020, kl. 12.00.

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille Vimeo videoer
Nødvendig for at afspille YouTube videoer