Nyheder

COVID-19: Trepartsaftale om lønkompensation - midlertidig hjemsendelse af lønmodtagere med lønkompensation

Publiceret
15 Mar 2020
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er i dag den 15. marts 2020 blevet enige om en tidsbegrænset hjælpepakke til private virksomheder, der pga. COVID-19 er ramt af produktionsstop og som muligvis står over for at skulle foretage massefyringer indenfor den nærmeste periode.

Hjælpepakken gør det muligt at få kompensation med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts og frem til den 9. juni.

Ordningens indhold:

  • Virksomheder, der står overfor at skulle varsle afskedigelser af minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 medarbejdere, kan med ordningen få lønkompensation. Der er ikke nogen mindstegrænse ved opgørelsen af de 30 %.
  • Lønkompensationen fra staten er 75 % af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr., hvis de vælger at hjemsende medarbejderne i stedet for at afskedige dem.
  • For timelønnede kan lønkompensationen udgøre 90 %, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat, som i stedet for afskedigelse bliver hjemsendt. Forskellen op til de 26.000 kr. svarer ca. til værdien af feriegodtgørelse på 12,5 %.
  • Virksomheden kan højst få lønkompensation i 3 måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni – altså med tilbagevirkende kraft.
  • Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden (enten før eller efter periodens begyndelse).
  • Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår.
  • Ordningen gælder for alle brancher.
  • Virksomhederne forpligter sig med ordningen til ikke at afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i den periode, hvor de modtager kompensation i medfør af trepartsaftalen.

Ansøgning og udbetaling

Virksomheder skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal: virk.dk.

Det er oplyst, at Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger medio uge 13 og begynde at udbetale de første lønkompensationer ugen efter.

For de virksomheder, der allerede har sendt medarbejdere hjem eller opsagt medarbejdere

Ud over ovenstående hjælpepakke har både arbejdsmarkedets parter og flere private virksomheder indgået aftale om, at virksomheder kan sende medarbejdere hjem uden ret til løn frem til ultimo marts 2020.

Det er pt. ikke muligt at benytte sig af flere ordninger på samme tid, hvorfor virksomhederne skal overveje, hvilken ordning der økonomisk giver bedst mening - både på kort og lang sigt.

Ophævelse af en hjemsendelse uden løn påfører alene virksomheden den merudgift, der svarer til forskellen mellem det beløb, virksomheden kan få refunderet og op til fuld løn.

Det er uklart om ferie, der er varslet og iværksat forud for ikrafttrædelse af lønkompensationsordningen er ferie i ”tilknytning til”, men det må være tilfældet, hvis hjemsendelsen med løn bliver påbegyndt straks efter feriens udløb.

Det er ligeledes uklart, om virksomheder der allerede har opsagt medarbejdere kan benytte sig af lønkompensationsordningen. I det omfang opsigelserne er et udslag af COVID-19’s påvirkning af virksomhedens aktivitetsniveau, må det antages, at arbejdsgiver og medarbejder i enighed kan annullere opsigelsen og i stedet anvende trepartsaftalens kompensationsordning ved hjemsendelse.

Opsigelser, som bliver fastholdt, kan ikke blive omfattet af lønkompensationsordningen, og der må ikke blive krævet lønkompensation for en periode, hvor der er sket opsigelser pga. af økonomiske årsager.

Det er med lønkompensationsordningen parternes (staten og arbejdsmarkedets parter) håb, at de danske virksomheder med ordningen vil udskyde eventuelle beslutninger om afskedigelser af større omfang og fastholde medarbejderne i ansættelse igennem den nuværende krise.

Hold dig opdateret

Lund Elmer Sandager følger situationen tæt og udsender løbende opdateringer om de danske arbejdsgiveres muligheder i takt med regeringens forskellige hjælpetiltag. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis vi skal drøfte din virksomheds konkrete situation.

Vi bruger cookies

Vi bruger cookies til at integrere med vores videoudbyder og til at lave anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.
Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider. Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen.

Læs mereLuk

Statistik cookies hjælper webstedsejere med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.
Sociale medier cookies tillader os at integrere med velkendte sociale mediers platforme. Formålet er en mikstur af marketing, statistik og interaktioner med 3. parts platformen.
Nødvendig for at afspille Vimeo videoer
Nødvendig for at afspille YouTube videoer