Nyheder

Har du indhentet medarbejderens samtykke?

Publiceret
24 Maj 2018
I forbindelse med Persondataforordningens ikrafttræden i morgen, skal virksomheder, der har ansatte, være opmærksom på, at det med virkning fra den 25. maj iht. Datatilsynets fortolkning af GDPR er et krav, at arbejdsgivere indhenter individuelt samtykke til brug af medarbejderes billede, på fx hjemmesider, sociale medier, eller i markedsføringsøjemed mv.

Et billede er efter Datatilsynets fortolkning altid en personfølsom oplysning.

Hvis din virksomhed bruger fotos eller videoer af medarbejdere på fx virksomhedens hjemmeside, er det altså et krav, at arbejdsgiveren indhenter et individuelt samtykke til denne anvendelse fra alle medarbejdere – både for så vidt angår eksisterende ansættelsesforhold og i forbindelse med fremtidige ansættelser.

Samtykket skal for at være gyldigt være ”frivilligt, specifikt, informeret og utvetydigt”. Arbejdsgiver skal som den dataansvarlige kunne påvise, at medarbejderne har givet samtykke til behandlingen af billedet, og at samtykket i øvrigt er givet frivilligt.

Udover samtykkets form, skal arbejdsgiver derfor være opmærksom på, hvordan samtykket bliver indhentet og om medarbejderens samtykke reelt er udtryk for medarbejderens valg, eller om der er givet samtykke med frygt for negative konsekvenser i ansættelsesforholdet. Noget sådant må i sagens natur ikke finde sted.

Dette, og meget mere, rådgiver Lund Elmer Sandagers GDPR-specialister om, ligesom vi kan hjælpe med at udarbejde et samtykke til behandling af medarbejderens personoplysninger, hvis det er aktuelt for din virksomhed.

Du er velkommen til henvende dig til Lund Elmer Sandagers ansættelsesretlige team ved partner og advokat, Michael Møller Nielsen eller advokat Julie Flindt Rasmussen eller din sædvanlige kontaktperson hos Lund Elmer Sandager, hvis din virksomhed ønsker bistand og vejledning til samtykke til behandling af medarbejderes personoplysninger, eller hvis du/I har andre spørgsmål til GDPR.

Vi ser frem til at høre fra dig.